Usuwanie gniazd owadów - ważne informacje

unsplash.com (zdjęcie ilustracyjne)

Usuwanie gniazd owadów - ważne informacje

Foto: unsplash.com (zdjęcie ilustracyjne)
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Ochotnicza Straż Pożarna w Sławkowie informuje, w jaki sposób należy zgłaszać konieczność likwidacji gniazd owadów błonkoskrzydłych. Strażacy przypominają równocześnie, że jednostki straży pożarnej zgodnie z obowiązującą procedurą podejmują działania wyłącznie w przypadkach zaistnienia zagrożenia życia i zdrowia!

Działania ratownicze w związku z zagrożeniem ze strony owadów błonkoskrzydłych podejmowane są przede wszystkim w obiektach, w których przebywają grupy dzieci, ludzie starsi oraz osoby o ograniczonej zdolności poruszania się tj. żłobkach, przedszkolach, szkołach, internatach, obiektach kolonijnych, szpitalach, ośrodkach zdrowia, przychodniach lekarskich, domach opieki lub tam, gdzie występuje bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia.

W pozostałych przypadkach działania straży mogą ograniczyć się do przeprowadzenia ewakuacji osób oraz wydzielenia i oznakowania strefy zagrożenia. Usunięcie gniazda lub roju owadów należy wtedy do zadań właściciela lub zarządcy obiektu. Obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu, a więc również zabezpieczenia przed zagrożeniem ze strony owadów, spoczywa na właścicielach obiektów w myśl art. 61 ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm).

W pierwszej kolejności należy zadzwonić pod numer telefonu 505 437 726, by ustalić godzinę wykonania procedury usunięcia gniazda. W trakcie rozmowy zgłaszający zostanie poinstruowany, jak należy przygotować się do usunięcia gniazda (zakup ośrodków owadobójczych, polecenie zgłoszenia interwencji pod numer alarmowy w godzinie ustalonej podczas rozmowy z przedstawicielem OSP Sławków).

Dlaczego jest to takie ważne? Ponieważ usunięcie gniazda powinno nastąpić późnym popołudniem lub wieczorem, z uwagi na niższą aktywność owadów o tej porze dnia. Osy i szerszenie są w tym czasie w stanie spoczynku, więc są mniej skłonne do użądlenia.

Operator numeru alarmowego oraz dyżurny operacyjny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej przyjmując zgłoszenie będzie je wnikliwie analizować i może uznać interwencję zespołu ratowników straży pożarnej za bezzasadną z uwagi na brak bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia ludzi. Wówczas zaproponuje zgłaszającemu alternatywne rozwiązanie, kierując go do wyspecjalizowanych firm zajmujących się likwidacją gniazd tych owadów.

Uwaga! Bezwzględnie pamiętać należy o następujących środkach ostrożności:

  • Nie należy próbować samodzielnie usuwać roju lub gniazda.
  • Nie należy zbliżać się do gniazda lub roju na odległość mniejszą niż 20 m w terenie otwartym lub opuścić pomieszczenia, w których znajdują się owady.
  • Nie należy drażnić owadów poprzez rzucanie w nie różnymi przedmiotami, spryskiwanie wodą lub środkami owadobójczymi.
  • Należy ostrzec osoby zbliżające się do miejsca bytowania owadów o ich obecności.
Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop