Uwaga: Test syren

{[description]}

Uwaga: Test syren

Od 6 do 9 czerwca na terenie województwa śląskiego prowadzony będzie trening systemu alarmowania o ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu.

Trening prowadzony będzie od godziny 6 do godziny 22. Uruchomienie syren jest jednym z elementów krajowego ćwiczenia pod kryptonimem „RENEGADE-SAREX 17/1”, podczas którego rozpatrywany będzie epizod związany z naruszeniem przestrzeni powietrznej, stwarzający potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej.

Podczas treningu emitowany będzie trwający trzy minuty dźwięk modulowany syreny (oznaczający ogłoszenie alarmu) oraz trwający trzy minuty dźwięk ciągły (oznaczający odwołanie alarmu).

Syreny uruchamiane będą na trasie ewentualnego przelotu samolotu naruszającego przestrzeń powietrzną. Uruchomienie syren systemu wykrywania i alarmowania nastąpi ze stanowiska Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Komunikat szefa OC miasta - KLIKNIJ

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop