W nowy rok z nowym budżetem

{[description]}

W nowy rok z nowym budżetem

W czwartek 27 grudnia radni uchwalili budżet miasta na 2019 rok. Planowane wydatki całkowite wyniosą prawie 42,3 mln zł. Ponad 9,5 mln zł miasto chce przeznaczyć na inwestycje.

Oznacza to, że na inwestycje miasto przeznaczy aż 22,5% przyszłorocznego budżetu. - Gdybyśmy zsumowali wydatki inwestycyjne miasta za ostatnie cztery lata to okazałoby się, że wysokość przyszłorocznych inwestycji osiągnie aż 43% tej kwoty. To pokazuje też skalę wyzwań, przed którymi stoimy. Na ogólną kwotę planowanych inwestycji w wysokości ponad 9,51 mln zł prawie połowa, czyli 4,66 mln zł, to pozyskane przez nas dotacje unijne. W celu realizacji tego planu dodatkowo zaangażujemy ponad 3,3 mln zł z kredytów i pożyczek oraz 1,5 mln zł ze środków własnych Sławkowa – wylicza burmistrz miasta Rafał Adamczyk.

W 2019 roku rozpocznie się termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, budowa sławkowskiej części Zagłębiowskiego Parku Linearnego i rewitalizacja budynków przy ulicy Kozłowskiej 2, ulicy Michałów 6 oraz adaptacja segmentu B budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II.

Ponad 10 mln zł Sławków przeznaczy w 2019 roku na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Zadania związane z oświatą i wychowaniem to prawie 9,8 mln zł. Wydatki z zakresu transportu i łączności wyniosą 2,2 mln zł. Na gospodarkę mieszkaniową Sławków przeznaczy prawie 1,3 mln zł, a na pomoc społeczną prawie 2,75 mln zł.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop