całkowite zachmurzenie

5.88 °C, całkowite zachmurzenie

Ważny komunikat MOPS!

Pixabay.com

Ważny komunikat MOPS!

Foto: Pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

W związku z wystąpieniem przypadku zakażenia koronawirusem w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo osób korzystających z pomocy ośrodka do odwołania zmianie ulegają zasady obsługi.

Czasowo ograniczone zostaje osobiste przyjmowanie skarg i wniosków. Zakres załatwianych osobiście spraw ograniczony zostaje do niezbędnego minimum oraz zakresu spraw urzędowych do tych, które bezwzględnie wymagają osobistej obecności, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z pracownikiem załatwiającym sprawę.

Pozostałe sprawy załatwiać należy w formie elektronicznej, telefonicznej, drogą pocztową lub poprzez e-PUAP. Dane kontaktowe dostępne są na stronie www.slawkow.pl.

Czasowo ograniczone jest funkcjonowanie kasy. Wypłaty świadczeń realizowane są pojedynczo, ruch osób odbywa się pod nadzorem pracownika. W tym czasie na terenie ośrodka może przebywać tylko jedna osoba.

Wydawanie żywności odbywa się po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem.

Wydawanie posiłków odbywa się pojedynczo, przy drzwiach wejściowych, a ruch osób odbywa się pod nadzorem pracownika.

Osoby korzytające z porad psychologa, prawnika oraz konsultanta ds. uzależnień proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Numer telefonu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie: 32 260 82 28.

W celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy, zwłaszcza starszym, samotnym i niepełnosprawnym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie pełni dyżur pod następującymi numerami telefonu:

  • od poniedziałku do piątku -  w godzinach 7:00-15:00 pod nr. tel. (32) 260 82 28, a od godziny 15:00 do godziny 19:00 pod nr. tel. 797 129 635,
  • od soboty do niedzieli - w godzinach 7:30-19:00 pod nr. tel. 797 129 635.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-