pochmurno z przejaśnieniami

6.05 °C, pochmurno z przejaśnieniami

Ważny komunikat SPZOZ

Pixabay.com

Ważny komunikat SPZOZ

Foto: Pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 12 sierpnia 2020 wprowadzone zostały standardy organizacyjne udzielania teleporad w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ).

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami, według których odbywają się teleporady w SPZOZ Sławków.

 1. Teleporady w SPZOZ w Sławkowie odbywają się telefonicznie z możliwością uzupełnienia teleporady o wizualizacje problemów zdrowotnych. Potwierdzenie tożsamości pacjenta odbywa się na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji np. numer PESEL, data urodzenia.
 2. Pacjenci na teleporady zapisywani są do lekarza, do którego mają złożoną deklarację. Jedynie w przypadku nieobecności lekarza prowadzącego możliwe jest umówienie teleporady u innego lekarza POZ.
 3. Termin teleporady ustala się telefonicznie w dniu teleporady. Personel medyczny, po zebraniu wstępnego wywiadu epidemiologicznego ustala godzinę teleporady. Wyznaczona godzina teleporady jest orientacyjna, jednak odbędzie się w wyznaczonym na teleporadę dniu, w godzinach pracy lekarza.
 4. Brak kontaktu z pacjentem w ustalonym terminie teleporady, po trzykrotnej próbie kontaktu z pacjentem w odstępie nie krótszym niż 5 minut, powoduje anulowanie teleporady.
 5. W przypadku gdy niezbędne z uwagi na stan zdrowia pacjenta świadczenie zdrowotne nie jest możliwe do zrealizowania w formie teleporady i musi odbyć się osobiście, okoliczność ta powinna być wcześniej ustalona przez lekarza w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym. O miejscu i terminie osobistej wizyty w przychodni decyduje lekarz w czasie teleporady (gabinet lekarza POZ, gabinet zabiegowy, izolatka).
 6. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.
 7. Uzyskanie e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne możliwe jest po zostawieniu spisu niezbędnych leków bądź skierowania w skrzynce umieszczonej na zewnątrz budynku bądź drogą mailową na adres: e-recepty.slawkow@o2.pl.
 8. Pacjent dzwoni do przychodni, by uzyskać kod dostępu do e-recepty, e-skierowania, e-zlecenia na wyroby medyczne bądź uzyskuje telefonicznie informacje o możliwości odbioru osobistego skierowania.
 9. Skierowania na badania dodatkowe (laboratoryjne oraz USG) uzyskane w czasie teleporady - odbierane są w rejestracji w dniu wykonywania badań. Skierowania na inne badania dodatkowe oraz pozostałą dokumentację medyczną, pacjent odbiera w godzinach12-14 oraz 16-17.30

Wejście do punktu szczepień będzie możliwe tylko dla osób zdrowych, dzieci z jednym opiekunem. Wejście główne – odbiór wyników, dokumentacji, skierowań. Wejście boczne ( od strony Policji)  – dla wszystkich pacjentów.

Od 20 sierpnia 2020r. obowiązywać  będzie kontrola temperatury ciała, ograniczenie liczbowe oraz  ewidencja wchodzących do poradni pacjentów z adnotacją, do którego gabinetu są umówieni. Osoby towarzyszące lub opiekun może być obecny tylko w przypadku wizyty osoby nieletniej bądź osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Numery telefonów do rejestracji i poradni:

Telefony do rejestracji poradni ogólnej: 32 293 10 56, 510 135 208

Pozostałe telefony:

 • Pielęgniarka szkolna 518 310 074,
 • Pielęgniarka środowiskowa 571 388 948,
 • Poradnia chirurgiczna 571 388 950,
 • Poradnia laryngologiczna 502 039 090,
 • Poradnia ginekologiczna 571 388 949,
 • Poradnia okulistyczna 571 388 952,
 • Poradnia stomatologiczna 510 441 084,
 • Rehabilitacja 32 260 93 64.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-