Wodociągi do likwidacji?

Krzysztof Kozieł (archiwum)

Wodociągi do likwidacji?

Foto: Krzysztof Kozieł (archiwum)
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie zostanie zlikwidowany? To efekt niskich standardów pracy zakładu i fiaska podejmowanych prób ich poprawy. Burmistrz miasta przygotował już projekt uchwały w tej sprawie. Zgodnie z nią wodociągi mają przestać istnieć 1 stycznia 2020 roku, a realizowane przez nie zadania przejąć ma urząd miasta. Będzie szybciej, efektywniej i bardziej profesjonalnie.

O kiepskiej jakości pracy Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie można byłoby napisać wiele. Konsekwencje tego stanu rzeczy na własnej skórze odczuwają mieszkańcy, którzy są odbiorcami usług realizowanych przez MZWiK. Podejmowane od dłuższego czasu próby poprawy efektywności pracy zakładu spełzły na niczym. W styczniu burmistrz Sławkowa wprowadził obowiązek pisemnego raportowania przez pracowników o wykonanych przez nich zadaniach. Pełnomocnik burmistrza ds. ochrony środowiska i główny specjalista ds. kontroli wewnętrznej przeprowadzili kontrole funkcjonowania zakładu. W tym samym czasie sprawdzano również, w jaki sposób z gospodarką wodno-ściekową i komunalną radzą sobie inne gminy.

Efektem tych analiz jest decyzja o likwidacji zakładu. - Tak, jak zapowiadaliśmy, w tej kadencji musimy skoncentrować się na działaniach związanych z poprawą obsługi mieszkańców w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Kierując się tym założeniem, wynikami naszych analiz oraz  względami ekonomicznymi i organizacyjnymi przygotowałem dla radnych projekt uchwały o likwidacji zakładu w celu realizacji tych zadań bezpośrednio przez miasto, a nie pośrednio w formie zakładu budżetowego – wyjaśnia burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Rozwiązanie takie doskonale się sprawdza w małych gminach. Ponadto w Sławkowie już takie podejście zastosowaliśmy w przypadku zieleni i utrzymania czystości.

Przypomnijmy. W marcu urząd miasta przejął do bezpośredniej realizacji od MZWiK utrzymanie czystości i zieleni. Wcześniej te zadania zlecano wodociągom. Rozwiązanie sprawdziło się, a na efekty prac kilkuosobowego zespołu nie trzeba było długo czekać. Okazało się, że w ramach tego samego budżetu da się wykonać o wiele więcej. Stąd pomysł, by w podobny sposób zorganizować pozostałe zadania, realizowane dotychczas przez sławkowskie wodociągi. Jak podkreślają władze miasta, przygotowane zmiany mają przede wszystkim poprawić jakość świadczonych na rzecz mieszkańców usług. Część zadań będzie zlecona do realizacji profesjonalnym podmiotom zewnętrznym. Chodzi na przykład o zimowe utrzymanie dróg, które do tej pory urząd miasta zlecał odpłatnie wodociągom. – Z przeprowadzonych analiz wynika, że stawki usług proponowane przez sławkowskie wodociągi są bowiem z reguły wyższe, niż te wynikające z rozeznania cenowego wśród podmiotów zewnętrznych – wyjaśnia Rafał Adamczyk. – Kluczem jest specjalizacja, a tej w wodociągach po prostu nie ma, czego efekty mogliśmy obserwować chociażby ostatniej zimy. Sprzęt zakładu musiał być zaangażowany jednocześnie w odśnieżanie dróg i odbiór ścieków od mieszkańców. W efekcie oba zadania były realizowane bardzo nieefektywnie. Zmiana, którą wprowadzamy, jest pierwszym etapem procesu poprawy jakości zadań. Likwidacja wodociągów pozwoli też na zwiększenie stopnia nadzoru nad efektywnością prac. Zachowana zostanie przy tym ciągłość realizacji zadań własnych gminy.

Mienie, należności i zobowiązania likwidowanego zakładu na dzień zakończenia likwidacji przejmie miasto. Zoptymalizowane zostaną też zasoby majątkowe i osobowe, którymi obecnie dysponuje MZWiK. Decyzja o likwidacji Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie może zostać podjęta jeszcze w maju. Proces likwidacji potrwać ma do końca roku.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop