WOŚP zagra w Sławkowie

{[description]}

WOŚP zagra w Sławkowie

Wielkimi krokami zbliża się trzydziesty pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która jak w latach ubiegłych zagra również w Sławkowie. Sztab WOŚP zlokalizowany jest również i w tym roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II.

Organizatorzy zapraszają w niedzielę 29 stycznia na sławkowski rynek oraz do hali sportowej ZS.

- Tradycyjnie już zachęcam do włączenia się w zbiórkę i pomoc. Jestem przekonany, że i tym razem nasi mieszkańcy pokażą wielkie serca – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

WOŚP gości w Sławkowie nieprzerwanie od 2017 roku. Finały organizowane były do czasu pandemii w Miejskim Ośrodku Kultury, a później w Zespole Szkół im. Jana Pawła II. W ubiegłym roku udało się uzbierać prawie 22 tys. zł.

Do wsparcia WOŚP zachęcają również motocykliści z Road Falcon FG Sławków, którzy przygotowali szereg atrakcji!

 


Środki z tegorocznej zbiórki pomogą chorym w walce z sepsą.

Sepsa to zespół objawów wywołanych przez niekontrolowaną, gwałtowną reakcję organizmu na zakażenie. W przebiegu sepsy w ciągu kilku godzin może dojść do niewydolności wielonarządowej, wstrząsu i śmierci.

Jak wynika z najnowszych badań, w skali globalnej sepsa jest przyczyną 20 proc. wszystkich zgonów. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w 2017 roku sepsa wystąpiła u 49 milionów ludzi na świecie, a 11 milionów zmarło z jej powodu. Prawie połowa zachorowań dotyczyła dzieci (około 20 milionów), a w populacji do 5. roku życia sepsa była przyczyną 2,9 miliona zgonów.

W Polsce, ze względu na brak krajowego rejestru, nie istnieją wiarygodne dane na temat zapadalności na sepsę, co znacznie utrudnia działania mające na celu jej zapobieganie i zwalczanie. Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia analizowanych przez NIK wynika, że liczba dorosłych hospitalizowanych w Polsce z powodu sepsy wynosi około 20 tys. rocznie, jednak wartość ta na pewno jest niedoszacowana. Wyniki badań punktowych prowadzonych w akredytowanych oddziałach intensywnej terapii w latach 2012-2013 wskazują, że liczba przypadków sepsy wynosiła co najmniej 50 tys. rocznie, a współczynnik umieralności wyższy niż umieralność z powodu nowotworów układu oddechowego czy zawału serca. Ponadto w raporcie NIK z 2018 roku na temat zakażeń szpitalnych podkreśla się konieczność wdrożenia pilnych działań w obszarze zapobiegania, monitorowania i leczenia sepsy.

Dla przeżycia chorego, u którego wystąpiła sepsa, kluczowe jest jak najszybsze rozpoznanie i włączenie właściwego leczenia - optymalnie w ciągu pierwszej godziny. Z badań wynika, że każde opóźnienie rozpoznania sepsy i podania skutecznego antybiotyku o godzinę zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc. Właśnie dlatego WOŚP chce wyposażyć szpitale w urządzenia pozwalające na przyspieszenie diagnostyki zakażeń - umożliwi to lepszą terapię sepsy poprzez szybsze wdrożenie celowanego i skutecznego leczenia antybiotykami.

W ramach tegorocznego finału WOŚP będą zbierane środki na zakup:

  • urządzeń do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF,
  • analizatorów do diagnostyki molekularnej typu multiplex PCR do identyfikacji mikroorganizmów wraz z oznaczeniem lekooporności,
  • analizatorów do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego,
  • zautomatyzowanych systemów posiewów próbek mikrobiologicznych,
  • systemów do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń,
  • komór laminarnych do laboratoriów mikrobiologicznych.

źródło: https://www.wosp.org.pl/final/31-final-wosp

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop