Wóz strażacki oficjalnie przekazany

Krzysztof Kozieł

Wóz strażacki oficjalnie przekazany

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Przemarszem pocztów sztandarowych do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i mszą świętą rozpoczęła się w niedzielę 24 września uroczystość oficjalnego przekazania nowego wozu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie.

Po mszy na płycie rynku dokonano poświęcenia i przekazania strażakom wartego ponad 740 tys. zł samochodu. Jego zakup stał się możliwy dzięki pozyskaniu przez Sławków w ramach projektu finansowanego ze środków europejskich ponad 400 tys. zł. Resztę, ze swojego budżetu, dołożyło miasto.

W czasie uroczystości wręczone zostały również strażackie odznaczenia – medale „Za zasługi dla pożarnictwa” i odznaki „Za wysługę lat”.

Po zakończeniu uroczystości Renault D14 przejechał pod remizę OSP, gdzie odbyła się prezentacja samochodu i jego wyposażenia.

Projekt pod nazwą „Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych”, dzięki któremu udało się pozyskać dotację, ma na celu wzmocnienie potencjału OSP Sławków w zakresie zadań związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych, w tym także tych związanych ze zmieniającymi się uwarunkowaniami klimatycznymi. Do wyposażenia wozu strażacy zakupili dodatkowo specjalną wyciągarkę. Jej koszt to ponad 5 tys. zł. Projekt został sfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, w ramach działania 5.5 – „Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych”, oś priorytetowa V – „Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów”. Kwota dofinansowania pozyskanego przez urząd miasta wyniosła 403.547,40 zł. Projekt zajął wysokie, drugie miejsce w konkursie. Złożonych było prawie 60 wniosków z całego województwa.

 

 

 

 
foto: Krzysztof Kozieł

 

 

 

 
foto: Tadeusz Stychno

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop