Wraca sprawa anten na wieży kościoła

UM Sławków (arch.)

Wraca sprawa anten na wieży kościoła

Foto: UM Sławków (arch.)
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

W czwartek 11 lipca do urzędu miasta wpłynęło zawiadomienie starosty będzińskiego wszczynające postępowanie w sprawie wydania zgody na budowę stacji bazowej i anten na wieży sławkowskiego kościoła parafialnego.

To drugie podejście inwestora – spółki T-Mobile – do montażu konstrukcji antenowych na wieży zabytkowego kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sławkowie i konsekwencja umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy parafią a operatorem telefonii komórkowej. Tym razem inwestor dokonał zmian w projekcie, obniżając zasięg oddziaływania instalacji na otoczenie.

Planowana inwestycja jest efektem podpisania przez proboszcza parafii z operatorem umowy na montaż stacji bazowej na kościelnej wieży. Do sprawy w 2017 roku włączył się urząd miasta. Urzędnicy argumentowali, że może być ona niezgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodatkową okolicznością była obecność na strychu kościoła chronionego gatunku nietoperza. Urząd zlecił też opracowanie ekspertyzy, z której wynikało, że montaż urządzeń przyniesie zagładę bytującej na wieży kolonii.

Co teraz? Wszczęcie postępowania przez starostę będzińskiego to początkowy etap całej procedury. Stanowisko miasta jest w tej sprawie jasne. – Wszczęcie na wniosek inwestora drugiego postępowania pokazuje, że chce on doprowadzić do realizacji swojego przedsięwzięcia. Jedynym rozwiązaniem, by nie dopuścić do montażu anten na wieży kościoła jest wypowiedzenie umowy przez proboszcza parafii. Umowa ma charakter cywilnoprawny, jej stronami są parafia i spółka T-Mobile – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Poprosimy również wojewódzkiego konserwatora zabytków o cofnięcie wydanego w 2016 roku pozwolenia, w związku ze zmianami dokonanymi przez inwestora w projekcie.

W ramach trwającego postępowania administracyjnego prowadzonego przez starostwo urząd zgłosi powtórnie wszystkie zastrzeżenia w tej sprawie.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop