lekkie zachmurzenie

2.72 °C, lekkie zachmurzenie

Wspierają cudzoziemców

źródło: Facebook

Wspierają cudzoziemców

Foto: źródło: Facebook
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

W Katowicach działa Ośrodek Wsparcia Cudzoziemców. Jego celem jest udzielanie pomocy cudzoziemcom w procesie adaptacji w Polsce. Ośrodek zapewnia doradztwo i pomoc specjalistów w kwestiach legalizacji pobytu, administracyjnych, prawnych, a także praw pracowniczych.

Migranci mieszkający w województwie śląskim mogą otrzymać w ośrodku nieodpłatną pomoc doradcy integracyjnego, prawnika, psychologa, tłumacza czy doradcy zawodowego. Cudzoziemcy będą mogli podnieść kompetencje z zakresu prawa pracy, podstaw przedsiębiorczości i różnic kulturowych podczas licznych kursów adaptacyjnych, szkoleń i warsztatów.

Ośrodek organizuje kursy adaptacyjne dla cudzoziemców ułatwiające aklimatyzację w Polsce i województwie śląskim, szkolenia z podstaw przedsiębiorczości, praw pracowniczych dla cudzoziemców i zakładania firm w Polsce.

OWC zapewnia także pomoc prawną w zakresie podejmowania pracy i zatrudnienia cudzoziemców, pomoc w legalizacji pobytu cudzoziemca i jego rodziny oraz pomoc w przygotowywaniu pism do urzędów.

Specjaliści z ośrodka oferują pomoc w poszukiwaniu ofert pracy, porady w redagowaniu CV i listów motywacyjnych, wsparcie doradcy w uznawaniu wykształcenia zdobytego za granicą, pomoc w tworzeniu i tłumaczeniu wniosków oraz podań.

Ośrodek organizuje półkolonie językowe dla dzieci, Prowadzi indywidualne porady psychologiczne w zakresie problemów z adaptacją w nowym środowisku, zjawiskami odtrącenia, dyskryminacji, relacji zawodowych na linii pracownik – pracodawca.

Wśród celów działalności ośrodka jest również wspieranie zagranicznych studentów w województwie śląskim we współpracy z uczelniami wyższymi, organizacja kursów językowych i kursów kompetencji.

Działalność Ośrodka Wsparcia Cudzoziemców finansowana jest przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Adres ośrodka: ul. Reymonta 22/2, Katowice; nr telefonu: +48 32 630 45 99, e-mail: owc@klaster.org.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie ośrodka: http://www.owc.org.pl/

źródło: http://www.owc.org.pl/, informacja prasowa

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-