Wykład o dzikach dla seniorów

{[description]}

Wykład o dzikach dla seniorów

W czwartek 25 stycznia studenci Sławkowskiej Zielonej Akademii Seniora mieli okazję posłuchać o dzikich zwierzętach, zamieszkujących lasy.

W świat zwierząt, które na co dzień coraz częściej zobaczyć można nie tylko w lasach, ale i w pobliżu zabudowań wprowadził seniorów Adam Jamróz, specjalista gospodarki łowieckiej i ochrony zwierząt. Ważną częścią spotkania było też przypomnienie, jak zachowywać się podczas przypadkowego spotkania z takimi zwierzętami, w tym z dzikami, których obecność w okolicach zabudowań, a nawet w ścisłych centrach miast stała się już powszednim widokiem w Polsce.

Wykład tym razem miał formułę otwartą i wpisywał się w działania władz miasta dotyczące edukacji w zakresie walki z problemem pojawiania się tych zwierząt w Sławkowie.

Urząd miasta od wielu już lat prowadzi działania edukacyjne związane z problemem obecności dzików na obszarach zabudowanych. Na łamach „Kuriera Sławkowskiego”, jak i na stronie internetowej www.slawkow.pl cyklicznie prowadzone są akcje informacyjne dotyczące tego problemu. Urząd wyjaśnia między innymi jak zachowywać się w sytuacji napotkania dzika, a także informuje jak zabezpieczyć i ustrzec swoje posesje przed ich niekontrolowanym wtargnięciem. Sławkowski samorząd wspiera informacyjnie działania Głównego i Powiatowego Inspektora Weterynarii oraz prowadzi także własne akcje edukacyjne i prewencyjne wśród mieszkańców. W miejscach problematycznych patrole Straży Miejskiej i pracownicy urzędu spotykali się z mieszkańcami i informowali ich o szkodliwości dokarmiania dzikich zwierząt. Opracowane zostały specjalne ulotki i plakaty. Trafiły one do mieszkańców Sławkowa, pojawiły się na wszystkich słupach ogłoszeniowych należących do urzędu miasta oraz we wszystkich placówkach oświatowych i miejskich jednostkach.

Na terenie Sławkowa swoją działalność prowadzą cztery koła łowieckie: „Cietrzew”, „Grzywacz”, „Słonka” oraz „Jedność”. Koło Łowieckie „Cietrzew”, jedno z czterech działających na terenie Sławkowa, w Rocznym Planie Łowieckim na 2023/24 (1 kwietnia 2023 – 31 marca 2024) zaplanowało do odstrzału 64 sztuki dzików. Tylko po ośmiu miesiącach obowiązywania planu odstrzeliło już 83 sztuki dzików. Dla porównania w 2020 roku odstrzelono 66 sztuk.

Burmistrz Sławkowa wraz z innymi samorządowcami powiatu będzińskiego we wrześniu 2023 roku wystąpił do wojewody śląskiego z pismem, zwracając uwagę na konieczność pilnego przeprowadzenia odstrzału dzików lub ich odłowu wraz z uśmierceniem farmakologicznym, a tym samym o przyznanie dotacji celowej z budżetu państwa powiatowi będzińskiemu na realizację tego zadania.

Urząd miasta kilkukrotnie przekazywał dotacje na prowadzenie działań związanych z dokarmianiem dzikiej zwierzyny w lasach, wspierał też budowę naturalnych zapór. Działania te służyły zatrzymywaniu dzików na terenach leśnych. Zmiana sposobu odbioru odpadów i likwidacja zbiorczych stanowisk kontenerowych w Sławkowie również miała na celu ograniczenie problemu poszukiwania przez dziki pokarmu w odpadkach.

To jednak nie koniec działań, w jakie zaangażowany jest urząd miasta. Na bieżąco w budynku przy Małym Rynku 10, w siedzibie Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego wydawane są mieszkańcom bezpłatne repelenty odstraszające dziki. Każdy mieszkaniec zainteresowany zabezpieczeniem swojej posesji może taki preparat uzyskać nieodpłatnie. Takie preparaty były również rozkładane przez służby miejskie w rejonie szkół, przedszkola i osiedla PCK. O możliwości otrzymania takiego preparatu mieszkańcy poinformowani zostali za pośrednictwem strony internetowej urzędu.

W 2022 roku z inicjatywy burmistrza Sławkowa odbyło się spotkanie w sprawie uciążliwości związanych z aktywnością dzików i innych zwierząt na terenach zamieszkałych. Wzięli w nim udział m.in. radni, przedstawiciele wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych, zarządzania kryzysowego, straży miejskiej i policji. Sekretarz Koła Łowieckiego „Cietrzew” Adam Jamróz i pełnomocnik burmistrza ds. ochrony środowiska Maksym Pięta przybliżyli zgromadzonym najważniejsze informacje na temat tego, jak postępować w przypadku spotkania z dzikim zwierzęciem, jak zabezpieczyć siebie i swoje nieruchomości. Omówiono sposoby reagowania na sytuacje problemowe oraz przedstawiono najlepsze praktyki. Owocem spotkania w urzędzie były późniejsze spotkania w szkole podstawowej, gdzie przedstawiciel koła łowieckiego w bardzo przystępny sposób przekazywał dzieciom i młodzieży informacje na temat dzikich zwierząt, w tym dzików i tego jak się zachować w sytuacji bezpośredniego z nimi spotkania. Na 2024 rok działania edukacyjne w tym zakresie są zaplanowane w miejskim przedszkolu.

Urząd miasta stale apeluje do mieszkańców Sławkowa, by nie pozbywali się oni jedzenia i odpadków organicznych w sposób mogący zwabić dziki. Niestety, pracownicy urzędu w Sławkowie coraz częściej spotykają się brakiem odpowiedzialności w tym zakresie. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których mieszkańcy celowo nęcą zwierzęta, by móc je obserwować z okien domów. Dzik z natury jest zwierzęciem nienawiązującym kontaktu z człowiekiem. Problem pojawia się wówczas, gdy dzik sforsuje ogrodzenie i doprowadzi do zniszczenia murawy trawnika.

Wskutek podjętych przez urząd miasta działań zwiększona została częstotliwość wspólnych patroli strażników miejskich z funkcjonariuszami Policji. Wśród celów tego działania jest między innymi monitorowanie sytuacji związanych z pojawianiem się dzików w okolicach zabudowań. W planach jest dalsze poszerzanie tej formuły współpracy z Policją. Uzależnione jest to jednak od poprawy sytuacji kadrowej sławkowskiego komisariatu, co jest niezależne od urzędu miasta. Urząd będzie także w dalszym ciągu zabiegać o zwiększenie przez starostę limitów odstrzałów redukcyjnych.

Przypadki spotkań z dzikami, a także sytuacje w których mieszkańcy czują się zagrożeni, można zgłaszać do Straży Miejskiej w Sławkowie pod numerem telefonu 501-273-949 lub do Komisariatu Policji w Sławkowie pod numerem telefonu 798-030-047.

Wykład dla seniorów Sławkowska Zielona Akademia Seniora

Wykład dla seniorów Sławkowska Zielona Akademia Seniora

Wykład dla seniorów Sławkowska Zielona Akademia Seniora

Wykład dla seniorów Sławkowska Zielona Akademia Seniora

Wykład dla seniorów Sławkowska Zielona Akademia Seniora

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop