X edycja Konkursu Innowator Śląska

{[description]}

X edycja Konkursu Innowator Śląska

Powalcz o główne nagrody i zostań Innowatorem Śląska 2017! Nabór wniosków trwa do końca marca.

Już po raz dziesiąty Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju w ramach projektu "Enterprise Europe Network" ma zaszczyt zaprosić do udziału w konkursie Innowator Śląska! Ideą konkursu jest poprawa wizerunku regionu poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.  To  inicjatywa promująca innowacje wprowadzane przez podmioty z województwa śląskiego. Konkurs wypełnia misję wspierania, rozwoju i promocji najbardziej wartościowych firm.

Dla kogo?

Konkurs jest skierowany do śląskich przedsiębiorców i instytucji, które:

  • oferują innowacyjne produkty, usługi czy nowoczesne rozwiązania technologiczne;
  • wykażą się udokumentowaniem wprowadzenia na rynek zgłoszonego rozwiązania w okresie ostatnich trzech lat bądź gotową do demonstracji (instytucje sektora badawczo-rozwojowego);
  • nie zgłosiły danego rozwiązania we wcześniejszych edycjach konkursu.

Przedmiotem zgłoszonego rozwiązania mogą być innowacje inkrementalne lub innowacje o charakterze radykalnym.

  • mikroprzedsiębiorca;
  • mały przedsiębiorca;
  • średni przedsiębiorca;
  • instytucja sektora badawczo-rozwojowego.

Jak to działa ?

Komisja Konkursowa wyłoni czterech laureatów do tytułu "Innowator Śląska 2017", po jednym z każdej kategorii oraz może przyznać Wyróżnienia. Wyniki finału konkursu zostaną przedstawione opinii publicznej na specjalnie zorganizowanej uroczystej Gali Rozdania Nagród z udziałem mediów, przedstawicieli biznesu, samorządu, organizacji gospodarczych oraz uczestników konkursu i innych zaproszonych gości we wrześniu 2018r. Podczas gali zostaną zaprezentowani wszyscy laureaci i wyróżnieni w konkursie oraz zostaną wręczone liczne nagrody.

Dla najlepiej ocenionych uczestników przewidziane są następujące nagrody:

  • pakiet nagród rzeczowych i pieniężnych, w tym nagrody specjalne;
  • pakiet promocyjny o zasięgu regionalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym;
  • dodatkowe nagrody ufundowane przez partnerów konkursu.

Rejestracja i koszty uczestnictwa

Za udział w konkursie nie pobierane są żadne opłaty - inicjatywa realizowana jest w ramach projektu Enterprise Europe Network finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw i MŚP (COSME), budżetu Państwa oraz środków własnych GAPR i zaangażowanych partnerów. Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu, regulamin oraz Deklaracja Uczestnictwa dostępne są na stronie: www.gapr.pl w zakładce INNOWATOR ŚLĄSKA 2017.

Podpisane Deklaracje Uczestnictwa z dopiskiem Konkurs "Innowator Śląska 2017"- można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty pod adres:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.
44-100 Gliwice,
ul. Wincentego Pola 16

(sekretariat czynny do godz. 15.00) oraz dodatkowo wysłać w wersji edytowalnej (dokument tekstowy doc/docx), pod adres: een@gapr.pl. Termin składania wniosków upływa 30 marca 2018 r. Liczy się data wpłynięcia wniosku wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. W przypadku dokumentacji nadesłanej pocztą za datę wpływu uznaje się datę stempla pocztowego.

Kontakt:

Biuro Konkursu oraz Biuro Projektu Enterprise Europe Network: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice (pokój 204, piętro 2), czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:00; e-mail: een@gapr.pl; telefon: +48 32 339 31 53, +48 32 339 31 63.

Konkurs Innowator Śląska 2017 objęty jest honorowym patronatem Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop