pochmurno z przejaśnieniami

1.64 °C, pochmurno z przejaśnieniami

Uwaga! Kasa urzędu nieczynna

{[description]}

Uwaga! Kasa urzędu nieczynna

Z powodu zakażenia koronawirusem jednego z pracowników służb finansowych, do 23 listopada włącznie zamknięta została kasa urzędu miasta.

W sprawach pilnych z pracownikiem Referatu Podatków i Windykacji można kontaktować się pod numerami telefonu: 515 797 123, 509 094 577.

Mieszkańcy proszeni są o dokonywanie opłat na jeden z poniższych sposobów:

1. W formie przelewów elektronicznych

Rachunki bankowe, na które można dokonywać wpłat w formie elektronicznej:

20 1910 1048 2106 2329 6190 0002
WPŁATY Z TYTUŁU: DZIERŻAWA, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, OPŁATA SKARBOWA, KONCESJA NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Należności z tytułu podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz od środków transportowych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wodę, kanalizację i wywóz nieczystości płynnych należy wpłacać na indywidualny rachunek zgodnie z wprowadzonym w Urzędzie Miasta Systemem Identyfikacji Masowych Płatności.

2. Osobiście w oddziale Santander Bank Polska

Wpłat na powyższe konta można dokonywać bez dodatkowych opłat również bezpośrednio w oddziale SANTANDER BANK POLSKA SA (Mały Rynek 6/7). UWAGA! W przypadku wpłat w banku należy posiadać ze sobą NUMER INDYWIDUALNEGO RACHUNKU oraz podać kwotę należności.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-