Zapasowe źródło zasilania w wodę dla Sławkowa już w październiku

{[description]}

Zapasowe źródło zasilania w wodę dla Sławkowa już w październiku

Do końca października Sławków będzie miał zapasowe ujęcie wody. Właśnie finalizowane jest porozumienie z olkuskimi wodociągami w tej sprawie. To nie wszystko. W następnych latach władze Sławkowa zapowiadają zainstalowanie urządzeń do zmiękczania wody, co zdecydowanie poprawi jej jakość i zmniejszy uciążliwości dla mieszkańców wynikające z wysokiej twardości wody i odkładania się kamienia w instalacjach i urządzeniach domowych.

Zapasowe źródło zasilania ma zabezpieczyć w wodę pitną mieszkańców Sławkowa, dotychczas zaopatrywanego jedynie z ujęcia przy Okradzionowskiej. Sławkowskie ujęcie wody pitnej jest zlokalizowane w sąsiedztwie zamkniętych terenów kolejowych, gdzie znajduje się nielegalne wysypisko odpadów. W związku z oczekiwaniem na wykonanie zastępczego usunięcia odpadów przez wojewodę śląskiego lub efektywne działania spółek kolejowych miasto musiało dotychczas podjąć szereg działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ujęcia i dostaw wody dla miasta. Wykonywane są systematyczne, dodatkowe badania obejmujące oznaczenie poziomu chlorków, odczynu wody, przewodności elektrycznej, obecności siarczanów, żelaza i badania bakteriologiczne. Na wyposażenie wodociągów trafiła lampa UV, która pomaga w dezynfekcji wody i stacja dozująca podchloryn sodu. Również z własnych środków samorząd wykonał także jesienią ubiegłego roku system piezometrów. Głębokie na czterdzieści metrów otwory monitoringowe służą do analizowania składu chemicznego wód, napływających do ujęcia, z którego zaopatrywane jest miasto. Jak podkreślają władze Sławkowa w efekcie tych działań można powiedzieć, że bezpieczeństwo dostaw wody dla Sławkowa zostało zdecydowanie zwiększone, gdyż w ubiegłej kadencji badania jakości wody odbywały się raz na kwartał. Dokonywane badania wody przez miasto świadczą, że woda spełnia na dzień dzisiejszy wszystkie kryteria jakościowe, co jest także potwierdzone przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach. Na ukończeniu są również prace dokumentacyjne związane z zatwierdzeniem pośredniej strefy ochrony ujęcia co dodatkowo podniesie bezpieczeństwo sławkowskiego ujęcia wody. Obecnie ujęcie przy ulicy Okradzionowskiej posiada jedynie strefę ochrony bezpośredniej.

Zapewnienie alternatywnego ujęcia zwiększy bezpieczeństwo odbiorców i pomoże w zapewnieniu niezakłóconego dostarczania wody dla mieszkańców. Wykonanie połączenia przygotuje również Sławków i Olkusz do wejścia w życie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i ciągłości dostaw wody, które zaczną obowiązywać w najbliższych latach. W poszukiwaniu dodatkowych źródeł dostaw wody dla Sławkowa brana była pod uwagę też koncepcja połączenia sieci z wodociągami z Dąbrowy Górniczej lub Sosnowca. Taka inwestycja na dzień dzisiejszy okazała się jednak zbyt skomplikowana i kosztowna. Jednakże w ramach współpracy metropolitalnej z tymi miastami może dojść w przyszłych latach do połączenia systemów wodociągowych.

- Po zabezpieczeniu w tym roku dodatkowego źródła zasilania w wodę pitną przystąpimy do działań związanych z dalszą poprawą jakości wody dostarczanej mieszkańcom przez MZWiK. Planujemy bowiem wyposażyć sławkowskie wodociągi w urządzenia służące zmiękczaniu wody. Zmniejszymy tym samym problem wysokiej twardości wody, która powoduje uciążliwości dla mieszkańców - wyjaśnia burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie poprawia również efektywność systemu gospodarowania dostarczaną mieszkańcom wodą. W stosunku do 2014 roku pobór wody w 2017 roku zmniejszył się o ponad 13%. O prawie 18% zmniejszyło się również zużycie wody nieobjętej sprzedażą. Chodzi o wodę wykorzystywanych przez straż pożarną, wodę używaną do płukania instalacji i straty w nieszczelnej sieci. Te ostatnie ograniczone zostały przy okazji usuwania awarii. Od stycznia 2015 roku do czerwca 2018 roku MZWiK usunął ponad 50 usterek rurociągów głównych i 17 awarii przyłączy. Systematycznie wymieniana jest też sieć na jej najbardziej zniszczonych odcinkach. W sumie od 2015 roku położono ponad 800 metrów nowej sieci na ulicy Kościelnej, Małym Rynku, Piekarskiej, Biskupiej, Kwartowskiej i Staropocztowej.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop