Zapisz się na szczepienie przeciwko grypie!

unsplash.com

Zapisz się na szczepienie przeciwko grypie!

Foto: unsplash.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

SPZOZ w Sławkowie zachęca do zapisów na szczepienie przeciw grypie. Część osób będzie mogła otrzymać szczepionkę bezpłatnie.

Zapisać można się telefonując pod numer 503 520 055 lub bezpośrednio w przychodni. Rejestracja na szczepienie prowadzona będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 14:00. Zapisy ruszają 27 września.

Co ważne, osoby zapisane na szczepienie nie będą musiały wykupywać preparatu w aptece. Szczepionki będą dostępne, na podstawie zapisów, bezpośrednio w przychodni.

Część osób będzie mogła skorzystać z darmowego szczepienia. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia bezpłatne szczepionkę otrzymają między innymi:

  • seniorzy, czyli osoby urodzone nie później niż w 1946 r.,
  • pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku,
  • nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
  • medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych,
  • farmaceuci i pracownicy aptek,
  • diagności laboratoryjni,
  • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni,
  • studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów,
  • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze.

Pełen wykaz osób uprawnionych do otrzymania bezpłatnie szczepionki oraz informacje o grypie i szczepieniach dostępne są TUTAJ.

Osoby uprawnione do bezpłatnego szczepienia będą musiały złożyć oświadczenie o spełnieniu warunku do bezpłatnego otrzymania szczepionki. Formularz dostępny jest TUTAJ. Będzie on również dostępny w wersji papierowej w przychodni, do wypełnienia przed szczepieniem.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop