słabe opady deszczu

5.12 °C, słabe opady deszczu

„Zdalna szkoła”

{[description]}

„Zdalna szkoła”

Miasto pozyskało 60 tys. na zakup komputerów w ramach projektu „Zdalna szkoła”.

W ramach bezzwrotnej dotacji miasto zakupiło 18 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz akcesoriami, które zostaną przekazane do placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Sławków. Laptopy będą wykorzystywane do realizacji zdalnego nauczania, a po jego zakończeniu posłużą do celów edukacyjnych dla uczniów oraz nauczycieli.

Dofinansowanie zakupu sprzętu zostało przyznane w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-