Znikają dzikie wysypiska

Maksym Pięta

Znikają dzikie wysypiska

Foto: Maksym Pięta
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Dwa dzikie wysypiska śmieci udało się w ostatnim czasie zlikwidować dzięki działaniom sławkowskiego ekopatrolu, powołanego kilka miesięcy temu przez burmistrza miasta. Na terenie Sławkowa prowadzone są też wzmożone kontrole w zakresie opróżniania szamb.

Jedno z nielegalnych wysypisk zlokalizowane było w rejonie ulicy Świerkowej. Odpady gromadzono tam przez kilka lat. Czynności podjęte przez ekopatrol doprowadziły do uprzątnięcia tego terenu przez jego właściciela. Kilka ton odpadów komunalnych, sprzętu elektronicznego i zużytych opon zostało przekazanych wyspecjalizowanej firmie.

Na drugim z wysypisk w obrębie drogi technologicznej przy DK 94 znajdowało się kilka ton odpadów komunalnych i remontowo-budowlanych. Dzięki działaniom patrolu ekologicznego możliwa była nie tylko ocena ilości i rodzaju śmieci, ale również namierzenie ich właściciela. Teren został już przez niego uprzątnięty.

- W tego typu sytuacjach sprawa kończy się nałożeniem kary i zobowiązaniem właściciela do uprzątnięcia śmieci, oczywiście na koszt zanieczyszczającego teren – wyjaśnia Maksym Pięta, kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej urzędu miasta. – Jak się okazuje, nasze działania przynoszą coraz lepsze efekty nie tylko w kwestii związanej z gospodarką odpadami.

W związku z przepisami prawa i zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli, ekologiczny patrol prowadzi również kontrole nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. – Na podstawie ankiet, jakie wpływają do urzędu od mieszkańców miasta, a także uwzględniając sprawozdania wodociągów widzimy już wyraźną poprawę również i w tym zakresie. Coraz lepiej sprawdza się monitoring stanowisk kontenerowych na odpady, który prowadzony jest przy użyciu mobilnych fotopułapek – dodaje Maksym Pięta.

W skład ekopatrolu wchodzą strażnicy miejscy i pracownicy urzędu miasta. Prowadzi działania w zakresie egzekwowania ustawowych przepisów związanych z odpadami, ochroną środowiska i zwierząt. W ramach poszerzania świadomości ekologicznej inicjuje również akcje o charakterze edukacyjnym.

 

 

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop