Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych

Miejskie ośrodkiMiejskie ośrodki
{[img_desc]}

Miejski Zarząd Budynków Komunalnych jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania własne miasta w zakresie zaspokajania potrzeb lokalowych mieszkańców. Bezpośredni nadzór nad zakładem sprawuje Burmistrz Miasta Sławkowa.

Przedmiotem działania MZBK jest:

  • zarządzanie i administrowanie mieszkaniowym zasobem miasta oraz budynkami stanowiącymi jego własność, zajętymi na potrzeby organów i administracji miasta,
  • gospodarowanie mieszkaniowym zasobem miasta w oparciu o zasady ustalone przez Radę Miejską przy współdziałaniu z Komisją Mieszkaniową,
  • organizacja i przeprowadzanie niezbędnych napraw, remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych i administracyjnych,
  • naliczanie i pobieranie opłat czynszowych.

MZBK jest jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej.

Lokalizacja GPS:
50.30256749999999,
19.381933300000014

Adres: Sławków, Łosińska 1, 30-363 Kraków

Kierownik: Renata Kuzia

Telefon: 32 260 99 69

E-mail: mzbk@mzbk.slawkow.pl

Strona wwwhttp://bip.mzbk.slawkow.pl/