Informacja MOPS

{[description]}

Informacja MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie informuje o zmianie wysokości kryterium dochodowego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014 – 2020.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie informuje, że ze względu na zmianę wytycznych w zakresie pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2016 do uzyskania wsparcia uprawnione są osoby, które spełniają kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. od dnia 1 października 2015 r w wysokości:

1) dla osoby samotnie gospodarującej - w wysokości 1 268 zł netto,

2) dla osoby w rodzinie- w wysokości 1 028 zł netto,

i tak dla rodziny:

a) jednoosobowej dochód nie może przekraczać 1 268 zł,

b) dwuosobowej dochód nie może przekraczać 2 056 zł,

c) trzyosobowej dochód nie może przekraczać 3 084 zł,

d) czteroosobowej dochód nie może przekraczać 4 112 zł,

e) pięcioosobowej dochód nie może przekraczać 5 140 zł,

f) sześcioosobowej dochód nie może przekraczać 6 168 zł,

g) siedmioosobowej dochód nie może przekraczać 7 196 zł.

Osoby, które spełniają te kryteria, mogą zgłaszać się do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławkowie, przy ul. Kościelnej 11, w celu odebrania skierowania uprawniającego do otrzymania pomocy żywnościowej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00 do pokoju numer 15.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop