Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

{[description]}

Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych

Projekt Gminy Sławków pn.: „Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych” polega na wyposażeniu jednostki OSP Sławków w średni samochód ratowniczo – gaśniczy. Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału OSP Sławków do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, tj. prowadzenia akcji ratowniczych związanych z wystąpieniem niekorzystnych zdarzeń związanych z klimatem.

Nowy pojazd będzie wykorzystywany w akcjach ratowniczych oraz profilaktycznych. OSP Sławków należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, dlatego istotnym jest aby jednostka, uczestnicząc w akcjach przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych, dysponowała sprzętem, który pozwoli na wykorzystanie jej możliwości. Wzmocnienie potencjału sprzętowego OSP przyczyni się do podniesienia potencjału ratownictwa
w regionie jak i KSRG.

Celami szczegółowymi niniejszego projektu są:

  • zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców obszaru Gminy Sławków jak i całego powiatu będzińskiego,
  • zwiększenie potencjału służb ratowniczych Gminy Sławków,
  • zmniejszenie strat materialnych będących wynikiem występujących negatywnych zdarzeń.

Projekt pn.: „Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławkowie w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych” jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 5.5. Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych, Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Całkowity koszt projektu wynosi 747 310,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi 403 547,40 zł. Realizacja projektu Gminy Sławków zakończyła się w lipcu 2017 roku.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop