Program ograniczania niskiej emisji

{[description]}

Program ograniczania niskiej emisji

Zapraszamy mieszkańców Sławkowa do udziału w IV etapie obszarowego programu ograniczania niskiej emisji. Każdy, kto zdecyduje się na przystąpienie do programu może liczyć na piętnastoprocentową, bezzwrotną dotację do kosztów kwalifikowanych z budżetu miasta.

Po wstępnej weryfikacji złożonych już ankiet do udziału w programie mogą zgłaszać się jeszcze chętni na montaż instalacji solarnych, docieplenia budynków i montażu pomp ciepła. Liczy się kolejność zgłoszeń!
Zasady finansowania:

  • zadania związane z dociepleniem budynku (termomodernizacja prosta): koszty kwalifikowane – 15.000 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 8.100 zł (54%), dotacja z urzędu miasta – 2.250 zł (15%), wkład własny mieszkańca – 4.650 zł (31%),
  • zadania związane z montażem instalacji solarnej: koszty kwalifikowane – 10.000 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 5.400 zł (54%), dotacja z urzędu miasta – 1.500 zł (15%), wkład własny mieszkańca – 3.100 zł (31%),
  • zadania związane z montażem pompy ciepła: koszty kwalifikowane – 15.000 zł, w tym: pożyczka z WFOŚiGW – 8.100 zł (54%), dotacja z urzędu miasta – 2.250 zł (15%), wkład własny mieszkańca – 6.650 zł (31%).

Zainteresowani proszeni są o zgłaszanie się do siedziby Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Sławkowie, ul. Łosińska 1 od poniedziałku do piątku w godzinach 7 – 15. Szczegółowe informacje można uzyskać również pod numerem telefonu 32 260 99 69.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop