Trzy dni inspiracji dla innowacji

{[description]}

Trzy dni inspiracji dla innowacji

Już tylko miesiąc pozostał do rozpoczęcia tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który rozpocznie się 10 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Kongres, organizowany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach na stałe wpisał się w kalendarz prestiżowych europejskich wydarzeń gospodarczych, zyskując międzynarodowe uznanie środowisk gospodarczych, naukowych i politycznych. Małe i średnie przedsiębiorstwa tworzą najliczniejszy sektor europejskiej i polskiej gospodarki. O ich sile stanowi elastyczność i zdolność wykorzystywania szans rozwoju. Dowodem na to jest wzrost liczby firm ustabilizowanych oraz tych, które umiędzynaradawiają swoją działalność. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, organizując od sześciu lat największe w Europie spotkanie sektora MŚP, każdą kolejną kongresu dopasowuje do obecnej sytuacji gospodarczej. Dlatego też hasło przewodnie tegorocznej edycji brzmi: „Trzy dni inspiracji dla innowacji”.

Członkiem Rady Samorządowej, działającej przy kongresie jest między innymi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Podczas trzech dni poświęconym przedsiębiorczości spotkają się przedstawiciele sektora MŚP i dużych firm, świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, samorządów terytorialnych oraz władz rządowych, a także osoby, które dopiero planują założenie własnej firmy oraz studenci. Liczba uczestników V edycji sięgnęła 6 tys. osób z 43 krajów. Tym samym kongres stał się największym wydarzeniem dla sektora MŚP w Europie. Uczestnicy Kongresu podczas kilkudziesięciu paneli tematycznych poruszą kwestie najistotniejsze dla sektora MŚP i wypracują rekomendacje stymulujące jego rozwój. Rozmowy będą podzielone na siedem ścieżek tematycznych.

W ramach ścieżki "Kapitał dla rozwoju" uczestnicy będą debatować nad różnymi aspektami współpracy z instytucjami finansowymi. Problemy z finansowaniem zewnętrznym dotykają nie tylko nowe przedsiębiorstwa z grupy wysokiego ryzyka (np. start-upy), ale również firmy z ograniczonymi zasobami czy brakiem niezbędnej wiedzy w tym zakresie.

Po raz pierwszy w kongresie będzie uczestniczył Rzecznik Praw Obywatelskich, który w ramach ścieżki "Prawo na co dzień" przedstawi plan działania biura w obszarze ochrony praw przedsiębiorców. O wadze aspektów prawnych w działalności gospodarczej świadczą dane: 66% przedsiębiorców jako główną barierę w rozwoju działalności wskazuje niestabilność prawa.

Ścieżka "Edukacja dla sukcesu" poświęcona będzie zagadnieniom związanym z włączeniem przedsiębiorców w proces kształcenia nowych kadr, czy utworzeniem "Korpusu Fachowców" i specjalnego Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej. W programie znajdą się też panele dotyczące rozwoju i motywowania pracowników oraz szkoleń.

W ramach ścieżki "Moje miasto, mój region" przedstawione zostaną obszary współpracy samorządu i biznesu, a także najciekawsze rozwiązania stosowane w tej materii w Polsce i za granicą.
Perspektywy rozwoju to z kolei cykl sesji dedykowanych firmom rodzinnym, roli urzędów pracy w przygotowaniu pracowników do potrzeb firm, transportowi wodnemu i lądowemu oraz temu, jak przedsiębiorstwa mogą się skutecznie komunikować ze swoimi klientami.

Nie sposób opisać wszystkich kilkudziesięciu paneli kongresowych. Kilka z nich zapowiada się z różnych powodów wyjątkowo interesująco. I tak podczas panelu "W kierunku gwiazd" uczestnicy będą debatować nad tym, jak podmioty z sektora MŚP mogą współuczestniczyć w pracach Polskiej Agencji Kosmicznej. Zaś podczas panelu Czyste powietrze poznają obszary i przyczyny złej Jakości powietrza w Polsce oraz innowacyjne metody zapobiegania im.

Jak co roku, Kongres będzie miał wyjątkowy wymiar międzynarodowy. Świadczy o tym nie tylko Wysoki Patronat Parlamentu Europejskiego, ale przede wszystkim liczba gości i delegacji zagranicznych. W tym roku głównymi kierunkami podczas kongresu będą: Ameryka Płn. i Płd., państwa Grupy Wyszehradzkiej, Ukraina, Białoruś.

Ten międzynarodowy charakter zostanie podkreślony przez wydarzenie towarzyszące, czyli V4 Young Entrepreneurs Summit Katowice, podczas którego młodzi przedsiębiorcy z krajów Grupy Wyszehradzkiej będą debatować o startupach, ekonomii dzielenia się (sharing economy), czy komunikacji w ramach Akademii Marketingu i Sprzedaży. Drugim wydarzeniem towarzyszącym będzie spotkanie Future Entrepreneurs, podczas którego przyszli przedsiębiorcy spotkają się z liderami życia politycznego, gospodarczego, społecznego oraz kulturalnego i wspólnie zastanowią się, czy American Dream jest jeszcze możliwy.

Tradycyjnie już podczas kongresu będzie poruszany temat Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). W tym roku temat będzie przedstawiony w formie warsztatowej skierowanej do wybranych grup docelowych. Organizatorzy planują zorganizować cztery warsztaty. Głównymi partnerami przy organizacji tego wydarzenia jest Komisja Europejska oraz Ambasada USA w Polsce.

Kontynuowana będzie też współpraca z Enterprise Europe Network przy organizacji spotkań B2B. Platforma EEN do parowania przedsiębiorców okazała się być doskonałym narzędziem do zdobywania kontaktów biznesowych, a zorganizowane w zeszłym roku spotkania cieszyły się bardzo dużą popularnością.

Europejski Kongres MŚP wspierają wybitne osobistości, dla których rozwój gospodarki jest istotnym czynnikiem wzrostu znaczenia i konkurencyjności kraju. Każda z dotychczasowych edycji wydarzenia była objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Przewodniczącym Komitetu Honorowego został, jak co roku, Jerzy Buzek, a wiceprzewodniczącymi: Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Mateusz Morawiecki, wiceprezes Rady Ministrów, minister rozwoju oraz Janusz Steinhoff, przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Rokrocznie Kongres odwiedzają urzędnicy unijni z komisarzami na czele. Do udziału w VI edycji Kongresu organizatorzy zaprosili czternastu komisarzy. Ponadto spodziewają się gości z Dyrekcji Generalnych Komisji Europejskiej i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia dostępne są na stronie internetowej kongresu - KLIKNIJ.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop