Dwie podstawówki w Sławkowie?

Krzysztof Kozieł

Dwie podstawówki w Sławkowie?

Foto: Krzysztof Kozieł
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Burmistrz Sławkowa powołał specjalny zespół, który zajmie się wprowadzaniem w mieście reformy oświaty autorstwa rządu Prawa i Sprawiedliwości. O trudnościach, jakie stają przed samorządem miasta najlepiej świadczy fakt, iż do dziś nie wiadomo nawet, czy w Sławkowie będzie jedna, czy aż dwie szkoły podstawowe. Wszystko w rękach śląskiej kurator oświaty Urszuli Bauer, która ma rozstrzygnąć tę kwestię.

Ustawa wprowadzająca rewolucję w systemie kształcenia została właśnie podpisana przez prezydenta. Samorządy muszą teraz rozstrzygnąć wiele fundamentalnych kwestii. Wśród nich jest też problem organizacji nauki w ramach nowego systemu. W przypadku Sławkowa to ogromny – i kosztowny – problem. Nie ma bowiem możliwości, by w budynku przy Browarnej pomieścić aż osiem klas szkoły podstawowej.

– Nie pozwolimy na to, by dzieci uczyły się w ścisku, w warunkach absolutnie nieodpowiednich na dzisiejsze czasy. To wykluczone. Możliwości są dwie. Albo kuratorium pozwoli na proponowany przez nas podział nowej, ośmioklasowej podstawówki na dwa budynki, albo będziemy zmuszeni do utworzenia dwóch szkół podstawowych. Z punktu widzenia organizacyjnego, ale też i finansowego, drugie rozwiązanie jest po prostu fatalne. Sztucznie stworzona, druga szkoła podstawowa, będzie musiała mieć przecież pełną obsadę kadrową, w tym administracyjną. W budynku przy ulicy Sikorskiego trzeba będzie dostosować sale dydaktyczne i ich wyposażenie do potrzeb najmłodszych uczniów. Podobne prace trzeba będzie wykonać w przypadku toalet, łazienek, szatni. Zaaranżowania będzie wymagała świetlica i stołówka. Ponadto, poza kwestiami czysto organizacyjnymi czy finansowymi, koncepcja dwóch szkół podstawowych czyli dwóch obwodów szkolnych sugerowana nam przez przedstawicieli delegatury kuratorium w Sosnowcu spowoduje sztuczne dzielenie najmłodszych mieszkańców Sławkowa na dwie szkolne grupy. To w naszej opinii nie będzie służyć ich integracji i budowaniu wzajemnych pozytywnych relacji w grupach rówieśniczych. Zgodę na pozostawienie jednej szkoły podstawowej i umożliwienie uczniom klas VI – VIII nauki w budynku aktualnego zespołu szkół przy ulicy Sikorskiego – w salach likwidowanego przez reformę gimnazjum – może obecnie wyrazić śląski kurator oświaty – podkreśla Rafał Adamczyk.

Monitorowaniem prac i oceną możliwych skutków realizacji ostatecznego wariantu dostosowywania organizacji szkolnictwa w mieście do wymogów reformy oświaty zajmuje się powołany przez burmistrza Sławkowa zespół. W jego skład wchodzą dyrekcje wszystkich sławkowskich placówek oświatowych, nauczyciele reprezentujący rady pedagogiczne, przedstawiciele organizacji związkowych, rad rodziców, rady miejskiej oraz pracownicy urzędu.

Jak podkreślają władze miasta, chodzi o to, by w sprawie wdrażania reformy oświaty – budzącej tak duże, społeczne kontrowersje – zagwarantować możliwość udziału przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.

Treść listu do śląskiej kurator oświaty Urszuli Bauer - KLIKNIJ

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop