Absolutorium dla burmistrza Sławkowa

{[description]}

Absolutorium dla burmistrza Sławkowa

Głównym punktem obrad czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Sławkowie było głosowanie nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi Sławkowa.

Sesję absolutoryjną 22 czerwca poprzedziło badanie wykonania budżetu miasta za 2016 rok przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach, która wydała pozytywną opinię w tej sprawie. Jednomyślnie pozytywną opinię wyraziła również Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej. W czasie głosowania radni udzielili burmistrzowi absolutorium za 2016 rok. Pomimo braku zastrzeżeń do sprawozdania i dla absolutorium ze strony RIO i komisji rewizyjnej, przeciw głosowało dwóch radnych klubu „Niezależni”. Trzeci z członków klubu wstrzymał się od głosu. - Udzielenie absolutorium to ważny moment w samorządowym kalendarzu. Ocena zarówno Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej, składającej się z przedstawicieli różnych klubów jak i samo głosowanie Rady Miejskiej pokazuje, że zarządzanie finansami Sławkowa odbywa się prawidłowo i racjonalnie. Serdecznie dziękuję radnym za pozytywną ocenę, a służbom finansowym miasta za ogrom wykonanej pracy – podsumował głosowanie Rafał Adamczyk.

Na tej sesji przyjęte zostały również sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury, Miejskiej Biblioteki oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W przypadku wszystkich tych trzech jednostek radni bardzo pozytywnie ocenili zachodzące w nich zmiany.

 

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop