Starostwo zdecyduje w sprawie anten

{[description]}

Starostwo zdecyduje w sprawie anten

Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk zwrócił się do starosty będzińskiego Arkadiusza Watoły z wnioskiem o wydanie odmownej decyzji w sprawie montażu stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży parafialnego kościoła.

- Analiza dokumentacji, którą otrzymaliśmy ze starostwa powiatowego, pozwala w naszej ocenie uznać inwestycję za niezgodną z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru śródmieścia. Przedstawiliśmy staroście szereg argumentów. Mam nadzieję, że zostaną one wzięte pod uwagę. Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego zwróciłem się z żądaniem niewydawania przez starostę pozwolenia na budowę stacji na wieży kościoła – informuje burmistrz Sławkowa.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że decyzje starostwa w tej sprawie mogą zapaść niebawem.

Treść pisma burmistrza Sławkowa do starosty będzińskiego - KLIKNIJ

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop