Akcja Zima

pexels.com

Akcja Zima

Foto: pexels.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

W związku z rozpoczęciem "Akcji zima" przypominamy numery telefonów do podmiotów odpowiedzialnych za prowadzenie akcji na drogach w Sławkowie.

Za zimowe utrzymanie biegnących przez Sławków dróg powiatowych odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku, ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik, numery telefonów: 32 287 75 1932 287 78 72, 602 496 455, fax: 32 287 78 85, adres e-mail: sekretariatpzd@pzdbedzin.pl.

Z Powiatowym Zarządem Dróg w Będzinie należy kontaktować się w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem następujących dróg powiatowych:

 • ul. Chwaliboskie – droga główna na odcinku od połączenia z ulicą Fabryczną na wysokości skrzyżowania z ul. Starowiejską (Gmina Bolesław) do skrzyżowania z ul. Okradzionowską, a także fragment drogi od numeru 22 do numeru 24,
 • ul. Fabryczna – cała droga od skrzyżowania z ul. Olkuską do połączenia z ul. Chwaliboskie na wysokości skrzyżowania z ul. Starowiejską (Gmina Bolesław),
 • ul. Olkuska – cała droga na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do granic administracyjnych Gminy Sławków i Gminy Bolesław,
 • ul. Walcownia – droga główna od skrzyżowania z ul. Olkuską do granic administracyjnych Gminy Sławków i Gminy Bukowno (z wyłączeniem ulic bocznych),
 • ul. Józefa Piłsudskiego – cała droga od skrzyżowania z ul. Legionów Polskich do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte,
 • ul. Okradzionowska – na odcinku od skrzyżowania z ul. Piłsudskiego do skrzyżowania z Drogą Krajową 94 oraz od tego skrzyżowania do granic administracyjnych Gminy Sławków i Gminy Dąbrowa Górnicza w dzielnicy Okradzionów,
 • ul. Wrocławska – droga główna na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte do skrzyżowania z ul. Kołdaczka (w okolicy sklepu spożywczego),
 • ul. Obrońców Westerplatte – cała droga od skrzyżowania z ul. Kolejową do skrzyżowania z ul. Wrocławską,
 • ul. Kołdaczka – cała droga od zjazdu z głównej ul. Wrocławskiej w okolicy sklepu spożywczego do przejazdu kolejowego przy ul. Hrubieszowskiej,
 • ul. Kolejowa – cała droga od skrzyżowania z ul. Kołdaczka do skrzyżowania z ul. Obrońców Westerplatte,
 • ul. Hrubieszowska – droga główna od przejazdu kolejowego do ul. Niwa przed „kanionem” (z wyłączeniem ulic bocznych),
 • ul. Niwa – droga główna od końca ul. Hrubieszowskiej przed „kanionem” do skrzyżowania z ul. Burki (z wyłączeniem ulic bocznych),
 • ul. Groniec – droga główna od skrzyżowania z ul. Burki do granic administracyjnych Gminy Sławków i Gminy Dąbrowa Górnicza wraz z odcinkiem drogi od skrzyżowania na Grońcu do terenów spółki Euroterminal (z wyłączeniem ulic bocznych).

Jednocześnie przypominamy, że za zimowe utrzymanie tzw. kanionu na Niwie odpowiedzialny jest również Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie.

Drogi gminne odśnieżane są przez służby podległe Urzędowi Miasta w Sławkowie. Numer telefonu, pod którym należy kontaktować się w sprawie zimowego utrzymania dróg gminnych: 501 273 949.

W mieście akcję koordynuje jako proces zespół ds. zarządzania akcją zima, składający się ze służb technicznych urzędu.

W ostatnim czasie na potrzeby zimowej akcji utrzymania dróg gminnych miasto kupiło wartą 20 tys. zł nową piaskarkę ciągnikową. Przy odśnieżaniu chodników służby miejskie korzystać będą z dwóch pługów mechanicznych.

 Sprzęt do odśnieżania

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop