Budżet na 2021 rok przyjęty

Pixabay

Budżet na 2021 rok przyjęty

Foto: Pixabay
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Podczas sesji 29 grudnia radni miejscy jednogłośnie przyjęli budżet Sławkowa na 2021 rok. Dochody miasta zaplanowane zostały na ponad 48 mln zł. Wydatki mają być o ponad pół miliona mniejsze.

Tradycyjnie najwięcej wydatków przeznaczonych zostanie na zadania z zakresu oświaty i wychowania – ponad 11 mln zł, co stanowi 23,6% wszystkich planowanych wydatków. Niestety, tak jak w poprzednich latach, przekazywana przez państwo subwencja oświatowa pokryje zaledwie nieco ponad połowę kosztów funkcjonowania placówek oświatowych. Ponad 5,3 mln zł dopłaci z własnej kasy miasto.

Zadania związane z polityką rodzinną to druga pod względem wartości pozycja w budżecie miasta. Tu wydatki sięgną ponad 9,2 mln zł. Tylko o 110 tys. zł mniej miasto przeznaczy na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Zaplanowane na 2021 rok wydatki inwestycyjne mają osiągnąć 10% wartości całego budżetu, czyli prawie 4,7 mln zł. Aż 72% z tej kwoty stanowić będą pozyskane przez miasto dotacje z Unii Europejskiej. Dzięki temu wkład własny miasta stanowi 13% całej kwoty wydatków na inwestycje, czyli prawie 610 tys. zł. Wśród zadań inwestycyjnych na modernizację dróg przeznaczone zostanie 650 tys. zł. Na skierowane do mieszkańców działania proekologiczne, związane z walką ze smogiem, zaplanowano 200 tys. zł. Instalacje fotowoltaiczne pojawią przy budynku ujęcia wody przy ulicy Okradzionowskiej oraz oczyszczalni na ulicy Browarnej. Dzięki temu obniżone zostaną koszty energii elektrycznej. Zaplanowano też kontynuację programu dotacji dla mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni oraz budowę sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Zakościelnej i nowej zlewni oczyszczalni ścieków. Sporo będzie działo się także wokół inwestycji związanej ze sławkowską częścią Zagłębiowskiego Parku Linearnego.

- Dzięki wykonanej przez nas pracy, czego efektem może być chociażby kwota pozyskanych środków zewnętrznych, udało się nam, mimo kryzysu finansów samorządowych, opracować budżet z półmilionową nadwyżką, co zdarzyło sie po raz pierwszy od lat. Zostanie ona przeznaczona na zmniejszenie wysokości zadłużenia miasta – podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Dla wszystkich samorządów, w tym i sławkowskiego, to nie są łatwe czasy. Każdy wydatek musimy dokładnie analizować. Już teraz przygotowujemy program działań oszczędnościowych, związanych z wydatkami bieżącymi. Szczegółowo poinformujemy o tym w pierwszych miesiącach 2021 roku. Serdecznie dziękuję w tym miejscu wszystkim radnym za jednomyślność podczas głosowania nad budżetem i za dobrą współpracę w ostatnich dwunastu miesiącach.

Dokładne informacje o budżecie poniżej.

Grafika przedstawiająca dane liczbowe dotyczące budżetu miasta

Grafika przedstawiająca dane liczbowe dotyczące budżetu miasta

Grafika przedstawiająca dane liczbowe dotyczące budżetu miasta

Grafika przedstawiająca dane liczbowe dotyczące budżetu miasta

Grafika przedstawiająca dane liczbowe dotyczące budżetu miasta

Grafika przedstawiająca dane liczbowe dotyczące budżetu miasta

Grafika przedstawiająca dane liczbowe dotyczące budżetu miasta

Grafika przedstawiająca dane liczbowe dotyczące budżetu miasta

Grafika przedstawiająca dane liczbowe dotyczące budżetu miasta

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop