Burmistrz Sławkowa z absolutorium

{[description]}

Burmistrz Sławkowa z absolutorium

Podczas sesji 21 czerwca radni Rady Miejskiej w Sławkowie udzielili burmistrzowi miasta absolutorium za 2017 rok. Radni zaakceptowali tym samym wykonanie budżetu za poprzedni rok. Wcześniej pozytywną opinię o wykonaniu budżetu podjęła Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach i Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sławkowie.

Dochody własne miasta wzrosły w porównaniu z 2016 rokiem o prawie 600 tys. zł. Zadłużenie miasta zmniejszyło się o ponad 430 tys. zł. W 2017 roku dochody Sławkowa wyniosły ponad 33,1 mln zł.  Wydatki całkowite wyniosły 33,8 mln zł.

Rekordowa kwota trafiła na remonty dróg. To ponad 1,4 mln zł. Dzięki temu przeprowadzony został między innymi, przy udziale PKP LHS, kompleksowy remont ulicy Szerokotorowej oraz wielu odcinków dróg o łącznej długości ponad 2 km i nakładek asfaltowych o powierzchni prawie 11,4 tys. m kw.

Miasto aktywnie pozyskiwało zewnętrzne środki na inwestycje. Ich udział w inwestycjach wyniósł ponad 715 tys. zł, czyli 23,5%. Na wszystkie inwestycje w 2017 roku przeznaczono ponad 3 mln zł.

Wśród wielu wydatków inwestycyjnych w 2017 roku warto przypomnieć kilka wybranych. Ochotnicza Straż Pożarna w Sławkowie otrzymała nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Miasto pozyskało na ten cel środki zewnętrzne, które uzupełnione zostały pieniędzmi z budżetu Sławkowa. W ramach obszarowego programu ograniczania niskiej emisji za kwotę ponad 252 tys. zł dofinansowany został zakup 13 kotłów na ekogroszek, 8 kotłów gazowych, 2 układy solarne i tyle samo fotowoltaicznych. Docieplonych zostało 5 budynków.

W miejskim parku powstała plenerowa siłownia. Kontynuowano też rewitalizację centrum miasta. Powstała dokumentacja techniczna na zagospodarowanie terenu przy Małym Rynku 9. Wybudowano parking przy Legionów Polskich. Miasto wykonało też otwory monitorujące jakość wód podziemnych. Prowadzony był program dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

- Mimo wielu inwestycji i zadań, które realizowaliśmy w ubiegłym roku, najbardziej cieszy poprawa kondycji miejskich finansów. Serdecznie dziękuję radnym za udzielone absolutorium i służbom finansowym miasta za pracę wykonaną w związku z planowaniem i realizacją ubiegłorocznego budżetu – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Przeciwko udzieleniu absolutorium burmistrzowi Sławkowa - pomimo pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach (która jest państwowym organem kontroli i nadzoru) i komisji rewizyjnej - głosowało trzech radnych klubu „Niezależni” – Dariusz Tomczyk, Zbigniew Matuszczyk i Marian Jędrusik. Wszyscy pozostali radni obecni na sesji głosowali za udzieleniem absolutorium.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop