Certyfikaty i wyróżnienia

Rok 1995

• Dyplom dla Miasta Sławków za zajęcie I miejsca w Sportowym Turnieju Miast i Gmin Województwa Katowicego w 1995 r.

Rok 1998

• Dyplom dla Miasta Sławków za zajęcie I miejsca w Sportowym Turnieju Miast i Gmin Województwa Katowicego w 1998 r.

Rok 2001

• Dyplom Uznania dla władz samorządowych Miasta Sławków za upór i konsekwencję w realizacji społecznego postulatu zmiany przynależności wojewódzkiej i powiatowej

Rok 2002

• Dyplom dla Miasta Sławków za zajęcie I miejsca w VIII Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin Województwa Śląskiego w 2002 r.

Rok 2003

• Dyplom dla Urzędu Miasta Sławków za zajęcie I miejsca w IX Edycji Sportowego Turnieju Miast i Gmin Województwa Śląskiego w 2003 r.

• Dyplom Wyróżnienie Złote dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie w XLIII Konkursie Ogólnopolskiego Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2003 roku.

Rok 2007

• Nagroda Starosty Będzińskiego dla Lokalnego Miesięcznika ,,Kurier Sławkowski”

• Certyfikat „Śląska Szkoła Jakości” dla Gimnazjum Publicznego i Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, przyznany przez Śląskiego Kuratora Oświaty w dniu 1 października 2007r. Certyfikat obowiązuje do dnia 31 sierpnia 2012r. Jest on potwierdzeniem wdrożenia systemu zapewnienia jakości pracy szkoły w obszarach: koncepcja pracy szkoły oraz wychowanie i opieka.

• Dyplom i złote wyróżnienie w 47 Ogólnopolskim Konkursie Współzawodnictwa Schronisk Młodzieżowych w 2007 roku zorganizowanym pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Sławkowie-Niwie.

• Uzyskanie przez Miasto Sławków X miejsca w kategorii „małe miasta” w rankingu inwestycyjnym samorządów 2004-2006 organizowanym przez Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota".

Rok 2008

• Województwo Śląskie otrzymało nagrodę dla najbardziej innowacyjnego regionu europejskiego „AER Innovation Award". Nagroda przyznana za projekt SEKAP - System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej - została wręczona w Belfort (Francja) podczas posiedzenia Zgromadzenia Regionów Europy. SEKAP ruszył 25 kwietnia 2008 r. W realizację przedsięwzięcia zaangażowane są 72 jednostki samorządu terytorialnego, w tym Urząd Miasta Sławków. Za wdrożenie i bieżący rozwój projektu SEKAP oraz projektu SEKAP II odpowiedzialny jest Referat Informatyki i Bezpieczeństwa Informacji. System umożliwia mieszkańcom, przedsiębiorcom oraz organizacjom rozpoczęcie i załatwienie spraw urzędowych przez Internet. SEKAP powstał na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego. W zasięgu urzędów włączonych w SEKAP mieszka ponad 3 milionów mieszkańców z terenu województwa. W przyszłości możliwe jest włączenie do SEKAP pozostałych urzędów i instytucji regionu. Całkowity koszt projektu to 22,2 mln zł, z czego 75% kosztów (15.7 mln zł) zostanie sfinansowane przez Unię Europejską ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Rok 2009

• I Nagroda za oświetlenie płyty boiska sportowego oraz wyróżnienie za oświetlenie ulic domków jednorodzinnych i płyty Rynku w konkursie Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza Polskiego Związku Producentów i Pracodawców Przemysłu Oświetleniowego oraz redakcji Gazety Samorządu i Administracji dla Urzędu Miasta Sławków.
• Dyplom laureata Rankingu Gazety Prawnej „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”. 8 miejsce na 167 gmin województwa śląskiego i 1 miejsce w powiecie będzińskim dla Miasta Sławków. 17 czerwca 2009 r. w Katowicach rozstrzygnięto trzecią edycję Rankingu Gazety Prawnej „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”. Sławków jest wśród laureatów rankingu wyróżniającego samorządy, które mogą poszczycić się największymi osiągnięciami w pozyskiwaniu środków unijnych. W rankingu wzięte zostały pod uwagę wszystkie programy pomocowe, których beneficjentami są zarówno samorządy, jak i instytucje publiczne, przedsiębiorstwa, rolnicy oraz organizacje społeczne. W sukces Sławkowa wpisały się projekty unijne realizowane zarówno przez gminę, a także te, które realizują podmioty prywatne działające na naszym terenie. W sumie jest to 15 projektów, dla których umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej zostały podpisane do połowy kwietnia 2009 r., bez programów akcesyjnych.

Rok 2011

• Status „Przykładu Dobrej Praktyki” programu COMENIUS dla Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie, przyznany przez pracowników Narodowej Agencji za projekt: Europejskie Internetowe Radio dla Nastolatków – dzielenie się informacjami i użycie nowych mediów. (Radio Teen a European School Internet Radio to communicate, share and understand using new media). Szkoła znalazła się w elitarnym gronie najlepszych i najwyżej ocenionych projektów realizowanych w latach 2008-2010. (Informacja opublikowana na stronie internetowej programu - www.comenius.org.pl, oraz w wydawanych przez Narodową Agencję publikacjach, materiałach konferencyjnych i biuletynach).

Rok 2012

• Bronisław Goraj - Menadżer Zagłębia
W czwartek 19 kwietnia 2012 w Teatrze Dzieci Zagłębia w Będzinie odbyła się XIII Gala Konkursu Menadżer Zagłębia, podczas której ten zaszczytny tytuł otrzymał Bronisław Goraj Burmistrz Sławkowa. Jury doceniło efektywną politykę samorządową i umiejętność pozyskiwania środków finansowania zewnętrznego dla gminy Sławków.

Rok 2014

• Sławków - Euro Gmina

Kapituła konkursowa i fundacja gospodarcza Euro - Partner przyznała nagrodę Euro Gmina. Sławków znalazł się w grupie 17 najlepszych jednostek samorządu terytorialnego w województwie śląskim, które również zostały uhonorowane tym zaszczytnym tytułem.

Na podstawie specjalnego certyfikatu o numerze 0190/2014 nasze miasto może używać znaku i nazwy Euro – Gmina i stosować na tablicach informacyjnych oraz materiałach promocyjno – reklamowych.