Czym jest program "Sławkowska Rodzina na Piątkę"?

{[description]}

Czym jest program "Sławkowska Rodzina na Piątkę"?

Kilka słów o tym, w jakim celu powstał program i przepisy związane z jego realizacją.

System lokalnych zniżek dla wielodzietnych rodzin posiadających specjalną kartę to projekt władz miasta.
Prawo do udziału w programie przysługuje każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, czyli takiej, w której rodzice, rodzic lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci do 18 roku życia. W przypadku dzieci uczących się lub studiujących granica wieku to 25 lat. W przypadku dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych.
Rodziny spełniające te warunki będą mogły na preferencyjnych zasadach korzystać z oferty podmiotów, które zdecydują się zostać partnerami projektu.

Mam nadzieję, że przez miejski program "Sławkowska Rodzina na Piątkę" choć w niewielki sposób pomożemy wielodzietnym rodzinom, a powiększające się grono partnerów programu pozwoli na coraz większe urozmaicanie preferencyjnej oferty, skierowanej do tej grupy mieszkańców.

Rafał Adamczyk
Burmistrz Sławkowa

Podstawa prawna realizacji programu - KLIKNIJ

Zasady wydawania karty, przystępowania oraz uczestnictwa w programie - KLIKNIJ

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop