Dowody osobiste – procedura mobilna

{[description]}

Dowody osobiste – procedura mobilna

Ważna informacja dla osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej przeszkody nie mogą samodzielnie złożyć wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Każdy obywatel polski (wnioskodawca), który z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody nie może złożyć osobiście w urzędzie wniosku o wydanie dowodu osobistego a przebywa na terenie powiatu będzińskiego, może skorzystać z pomocy mobilnego punktu.

Na terenie powiatu będzińskiego działania tego typu prowadzi Urząd Miejski w Będzinie. W związku z tym, osoby przebywające na terenie Sławkowa i mające potrzebę skorzystania z procedury mobilnej proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Będzinie, ul. 11 Listopada 20, nr tel. 32 267 91 26, e-mail: wso26@um.bedzin.pl lub Urzędem Miasta Sławkowa, Rynek 1, nr tel. 32 293 15 52 (wybierając nr 3 po zgłoszeniu się centrali), e-mail: um@slawkow.pl.

Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik UM w Będzinie, po uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę zaistnienia okoliczności to uzasadniających, zapewni możliwość przyjęcia wniosku w miejscu pobytu tej osoby.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop