Feliks Kiryk

{[description]}

Feliks Kiryk

W 1974 r. pod jego redakcją ukazała się pierwsza monografia Sławkowa. Urodził się 24 września 1933 r. w Bukowsku koło Sanoka. Data przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Sławkowa - 22.10.2010 r.

Historyk, wykładowca, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, wybitny uczony, Doktor Honoris Causa wielu uczelni polskich i zagranicznych, zwany historykiem małych ojczyzn. Autor niezliczonej liczby prac dotyczących średniowiecza, przyjaciel miasta Sławkowa i jego mieszkańców. Feliks Kiryk ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie w 1956 r., a doktorat uzyskał w 1962 r. na podstawie dysertacji „Jakub z Dębna na tle wewnętrznej i zagranicznej polityki Kazimierza Jagiellończyka”. W latach 1993-1999 pełnił funkcję rektora Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Był przewodniczącym komitetu redakcyjnego Rocznika Sądeckiego oraz Rocznika Sanockiego. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego.

W 1974 r. pod redakcją profesora Feliksa Kiryka ukazała się pierwsza monografia „Sławków, praca zbiorowa”. Była to jedna z pierwszych publikacji zajmująca się całościowo przeszłością Sławkowa. W 2001 r. ukazała się kolejna, tym razem bardziej obszerna monografia „Dzieje Sławkowa”, wydana pod redakcją profesora Feliksa Kiryka. Znajdziemy w niej szczegółowo opisaną historię miasta oraz losy jego mieszkańców, informacje o kulturze, obyczajach, a także środowisku geograficznym. Ta 750 - stronicowa księga jest zbiorem szczegółowych informacji o mieście. Korzystają z niej mieszkańcy, uczniowie, studenci oraz wszyscy zainteresowani historią Sławkowa. Monografia Sławkowa wydana pod redakcją profesora Feliksa Kiryka jest kamieniem milowym w promocji miasta oraz pogłębianiu i utrwalaniu wiedzy historycznej o Sławkowie.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop