Go Europe! Kolejny projekt sławkowskiego stowarzyszenia

mat. prasowe SPP

Go Europe! Kolejny projekt sławkowskiego stowarzyszenia

Foto: mat. prasowe SPP
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 3 minuty

W okresie od 4 do 12 maja 2022, Stowarzyszenie – Porozumienie Pokoleń zrealizowało w Wiśle międzynarodowy projekt – ''Go Europe''. Przedsięwzięcie było dofinansowane w ramach programu Erasmus+.

W projekcie wzięło udział 36 osób – młodzi ludzie, współpracujący z organizacją, przedstawiciele Youthfully Yours SK ze Słowacji oraz młodzież, reprezentująca Magisztrátus Alapítvány z Węgier.

Honorowy patronat nad działaniami międzynarodowego przedsięwzięcia objął burmistrz Sławkowa – Rafał Adamczyk.

Podczas projektu poruszono tematykę aktywnego obywatelstwa, obywatelstwa europejskiego czy świadomości europejskiej wśród młodych ludzi. Międzynarodowe przedsięwzięcie miało za zadanie zbudowanie świadomości wśród uczestników i innych odbiorców naszych działań, jak ważny jest udział w wyborach oraz jak ogromne znaczenie i jaki wpływ na nas, a także nasze otoczenie, ma odpowiedzialnie oddany głos w wolnych, demokratycznych wyborach.

Uczestnicy projektu zauważyli niski poziom frekwencji wyborczej, zwłaszcza wśród młodych obywateli, którzy mimo, że przysługuje im czynne prawo wyborcze, nie korzystają z niego.

Od 1 maja 2004 roku Polska, Słowacja i Węgry są członkami Unii Europejskiej. Korzyści płynące z tego członkostwa mają charakter nie tylko polityczny np. gwarancje bezpieczeństwa dla naszego kraju, ale również gospodarczy m.in. środki funduszu strukturalnego i funduszu spójności są przeznaczane między innymi na restrukturyzację gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój i modernizację wsi, transport i ochronę środowiska. Dlatego tak ważna jest edukacja w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu obywatelskim, a zwłaszcza w procesach wyborczych.

Celem międzynarodowego przedsięwzięcia było:

  • podniesienie poziomu wiedzy na temat kompetencji i uprawnień Parlamentu Europejskiego;
  • zwiększenie świadomości wśród młodych ludzi na temat uczestnictwa w życiu publicznym, co przyczyni się w niedalekiej przyszłości do wzrostu poziomu aktywności obywatelskiej;
  • poszerzenie wiedzy na temat demokracji, praw i swobód obywatelskich;
  • podniesienie świadomości europejskiej;
  • poznanie reguł i zasad wyboru i funkcjonowania władzy na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim;

Podczas wymiany młodzieży w Wiśle "Go Europe" (projekt dofinansowany w ramach programu Erasmus+) uczestnicy zrealizowali harmonogram, bogaty w różnego rodzaju zajęcia i warsztaty.

Na początku międzynarodowego spotkania zostały przypomniane jego cele oraz kwestie organizacyjne. Młodzi ludzie przeprowadzili szereg gier z imionami i aktywności integracyjnych, które pozwoliły na przełamanie lodów, nieśmiałości w komunikowaniu się w języku angielskim czy lepsze zapoznanie się ze sobą. Wzięli również udział w aktywnościach, mających na celu integrację, zbudowanie zgranego i zintegrowanego zespołu, a także pozytywnej atmosfery, sprzyjającej efektywnej pracy. Dzięki nim, młodzież miała możliwość nie tylko wymienić się swoimi doświadczeniami, ale również wzmocnić współpracę wewnątrz międzynarodowej grupy.

Jednym z punktów zajęć na początku międzynarodowego spotkania było również zapoznanie się bliżej z certyfikatem Youthpass i kluczowym kompetencjami.

Podczas wymiany młodzieży, uczestnicy wzięli udział w grze miejskiej, inspirowanej ważnymi wydarzeniami historycznymi – Śladami Europy. Dzięki kreatywnym zadaniom mogli nie tylko poszerzyć wiedzę na temat Starego Kontynentu, ale również jeszcze bardziej się ze sobą zintegrować.

Podczas zajęć, poświęconych głównej tematyce projektu "Go Europe", uczestnicy m.in.:

  • poszerzyli wiedzę na temat Parlamentu Europejskiego, jego funkcjonowania, celów i zadań PE, systemu wyborczego do PE;
  • podnieśli swoją świadomość na temat podstawowych wartości, na których oparta jest Unia Europejska;
  • dyskutowali na temat miejsca i roli młodych ludzi w Unii Europejskiej, a także w jaki sposób młodzi ludzie mogą realnie wpływać na kierunki rozwoju UE;
  • podnieśli swoją świadomość na temat tego, jak ważny jest świadomy udział w wyborach na wszystkich szczeblach i korzystanie z prawa wyborczego;

W ramach wymiany młodzieży, uczestnicy spotkali się online ze swoimi rówieśnikami, którym nie tylko przedstawili efekty swoich działań i pracy, ale również dyskutowali wspólnie o tzw. doskonałej demokracji. Wzięli udział także w spotkaniu ze współpracownikiem biura europoselskiego, dzięki którym mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania, związane z funkcjonowaniem Parlamentu Europejskiego i codzienną pracą eurodeputowanych.

Ostatnim, niezwykle istotnym elementem, było przeprowadzenie happeningu. W jego ramach, młodzieży przedstawiła scenki teatralne, obrazujące podstawowe wartości Unii Europejskiej; stworzyła mural, promujący udział młodych ludzi w wyborach do Parlamentu Europejskiego, a także przeprowadziła szereg aktywności ze społecznością lokalną w Wiśle np. wspólne zdjęcia w fotoramkach, rozmowy, gry.

Międzynarodowe przedsięwzięcie zostało zrealizowane w języku angielskim z wykorzystaniem metod edukacji pozaformalnej takich, jak gry i zabawy integracyjne, zajęcia tematyczne, kreatywne warsztaty, happening, spotkania online, dyskusje, wymiana doświadczeń, ewaluacje, refleksje, wieczory narodowe itd. Projekt “Go Europe” miał wymiar edukacyjny i przyczynił się do rozwoju kluczowych kompetencji uczestników. Pozwolił również na nawiązanie wielu nowych, międzynarodowych znajomości. Dla niektórych było to pierwsze doświadczenie pracy w międzynarodowym zespole.

Młodzież w trackie zajęć w ramach projektu 

Młodzież przed muralem

Młodzież w trakcie zajęć

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży

Pamiątkowe zdjęcie na tle muralu

Pamiątkowe zdjęcie młodzieży

W trakcie warsztatów

Pamiątkowe zdjęcie w przygotowanej ramce

Wspólne zdjęcie uczestników projektu

Zdjęcie grupy osób uczestniczącej w projekcie
foto: mat. prasowe SPP

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop