Informacja na temat wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

pixabay.com

Informacja na temat wniosków o wypłatę dodatku osłonowego

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Uprzejmie informujemy, że wnioski o przyznanie tzw. „dodatku osłonowego” w formie papierowej będą dostępne od wtorku 11 stycznia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie (ul. Kościelna 11).

W przypadku złożenia wniosku do 31 stycznia dodatek wypłacany będzie w dwóch równych ratach w terminie do 31 marca 2022 r. oraz do 2 grudnia 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego po 31 stycznia, dodatek osłonowy będzie wypłacany jednorazowo, po rozpatrzeniu wniosku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po 31 października 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

W jakiej wysokości wsparcie będzie można otrzymać?

Jak informuje resort klimatu i środowiska stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w rodzinie, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50  zł rocznie dla największych gospodarstw domowych.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że dochód osoby nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* - Wyższa kwota będzie wypłacana w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Warto zaznaczyć, że w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop