Kolejne środki dla Sławkowa

pixabay.com

Kolejne środki dla Sławkowa

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Ponad 420 tys. zł na wsparcie dla osób niepełnosprawnych w formie usług asystenta pozyskało właśnie miasto w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Głównym celem programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych.

- Biorąc pod uwagę istotę działań związanych z tą częścią polityki społecznej, która dotyczy osób niepełnosprawnych, środki przeznaczone na program asystenta rodziny z całą pewnością stanowić będą mocne wsparcie, ułatwiające życie niepełnosprawnym mieszkańcom naszego miasta i ich najbliższym - podkreśla burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

W ramach programu można będzie otrzymać środki na usługi asystenta osoby niepełnosprawnej.

Kto będzie mógł zostać asystentem?

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
  • osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Szczegółowe informacje na temat programu i zasad korzystania będzie można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sławkowie po zakończeniu formalności związanych z uruchomieniem programu.

Nie są to jedyne środki, jakie pozyskało miasto w ostatnim czasie na zadania związane z realizacją zadań z zakresu polityki społecznej. Prawie 30 tys. zł trafi na zadanie związane z tzw. opieką wytchnieniową, zakładającą wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
  • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop