Informacja

{[description]}

Informacja

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że w 2015 roku nie przewidziano środków przeznaczonych dla gmin na realizację zadań z zakresu pomocy pieniężnej dla kombatantów i innych osób uprawnionych.

Kombatanci  inne osoby uprawnione znajdujące się w trudnej sytuacji mogą zwrócić sie o pomoc pieniężną bezpośrednio do Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej ze środków budżetowych będących w dyspozycji Szefa Urzędu oraz szczegółowe informacje dotyczące procedury wnioskowania o pomoc umieszczone są na stronie internetowej Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (www.udskior.gov.pl), Urzędzie Miasta w Sławkowie– Referat Oświaty i Spraw Społecznych  lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Łosińskiej 1 pokój nr 6.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop