Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

{[description]}

Jednogłośne absolutorium dla burmistrza

Podczas sesji Rady Miejskiej w Sławkowie 23 czerwca radni udzielili burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Radni udzielili również burmistrzowi wotum zaufania.

Zgodnie z przepisami kwestia wotum zaufania rozpatrywana jest przez radę gminy każdego roku, łącznie z absolutorium.

- Dziękuję radnym Rady Miejskiej w Sławkowie, którzy udzielili mi dzisiaj wotum zaufania oraz za jednogłośnie przegłosowane absolutorium. Ubiegły 2021 rok był rokiem pełnym wyzwań i realizacji ważnych inwestycji. Pomimo pogarszającej się sytuacji ekonomicznej kraju utrzymaliśmy wysoką dynamikę wydatków inwestycyjnych oraz wysoki udział pozyskanych środków zewnętrznych na nasze działania. Dziękuję radnym, pracownikom urzędu oraz naszych miejskich jednostek organizacyjnych za cały rok wspólnej pracy dla mieszkańców Sławkowa Kolejny rok udowodniliśmy, że pracując w zgodzie jesteśmy w stanie zrobić więcej dla naszego miasta - mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Całkowite wykonane dochody za 2021 rok wyniosły 50 924 114,09 zł, a wydatki 48 709 166,81 zł. Wydatki majątkowe osiągnęły poziom 7 170 561,64 zł.

Na realizację wszystkich wydatków majątkowych w 2021 roku miasto pozyskało ponad 77% środków zewnętrznych. Środki unijne stanowiły 36,34% czyli 2 605 827,09 zł. Środki pozyskane przez Sławków z budżetu państwa to 2 438 351,61 (34,01%) a dotacje celowe z GZM to 500 724,00 (6,98%). Środki własne Sławkowa stanowiły tylko 22,67% całości tych wydatków, czyli 1 625 658,94 zł.

Raport o stanie gminy to dokument opracowywany przez władze samorządowe od trzech lat. Stanowi on syntetyczne podsumowanie działalności organu wykonawczego w poprzednim roku kalendarzowym, w tym w szczególności realizację polityk, programów, strategii oraz uchwał rady gminy.

Z dokumentem zapoznać można się TUTAJ.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop