Urodziny Parku Doliny Białej Przemszy

{[description]}

Urodziny Parku Doliny Białej Przemszy

Burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk zaprasza w sobotę 2 lipca do Parku Doliny Białej Przemszy.

W programie między innymi otwarcie tras turystyczno-rekreacyjnych, pierwsze urodziny EkoBrygady, warsztaty ekologiczne, konkursy i atrakcje dla najmłodszych.

- Minął już rok, od kiedy z myślą o mieszkańcach Sławkowa oraz turystach w 2021 roku oddaliśmy do użytkowania Park Doliny Białej Przemszy oraz Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej. Dolina Białej Przemszy w Sławkowie stała się jednym z najbardziej urokliwych miejsc w okolicy, pełnym przyrodniczych, turystycznych i rekreacyjnych atrakcji – mówi burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk. – Obok nowych gier terenowych zamierzamy dodatkowo jesienią tego roku uruchomić w Parku Doliny Białej Przemszy tężnię solankową, która wzbogaci to miejsce również o nowe właściwości zdrowotne.

Na utworzenie tras miasto pozyskało środki w konkursie organizowanym przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System SA (10 tys. zł) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (25,5 tys. zł). Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie dwóch nowoczesnych i aktywizujących form edukacji przyrodniczej związanej z bioróżnorodnością ekosystemu Doliny Białej Przemszy w Sławkowie. Mieszkańcy i turyści będą mogli 2 lipca po raz pierwszy skorzystać z dwóch tras questowych, trasy geocachingowej i trasy spacerowej, zorganizowanej w formie marszu na orientację.

W 2021 roku miasto zakończyło realizację projektu inwestycyjnego, którego celem było utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej i Kulturowej w Rynku (CEEiK) oraz Parku Doliny Białej Przemszy. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu unijnemu wykonane zostały ścieżki i kładki spacerowe nad kanałem Walcowni oraz nowa strefa parkowa ze stanowiskami edukacji przyrodniczej. W zakresie edukacji ekologicznej celem inwestycji jest ochrona i prezentacja bioróżnorodności Doliny Białej Przemszy oraz prezentacja znaczenia zasobów wodnych dla funkcjonowania różnych systemów. Nowa przestrzeń od początku znalazła uznanie wśród mieszkańców i odwiedzających Sławków turystów. Prowadzona tutaj edukacja przyrodnicza jest także doceniana w różnych konkursach, na przykład lapidarium, które powstało w Parku Doliny Białej Przemszy w Sławkowie ostatnio zdobyło I miejsce w ogólnopolskim konkursie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Po pierwszej fali zainteresowania mieszkańcy jak i turyści wskazują na potrzebę urozmaicenia metod prowadzonej w Dolinie Białej Przemszy edukacji przyrodniczej i wprowadzania nowych rozwiązań, które przyczyniłyby się nie tylko do pogłębiania wiedzy przyrodniczej, ale także do jej uatrakcyjnienia oraz zwiększenia odbiorców prowadzonej tutaj edukacji ekologicznej.

 

Zrealizowano z udziałem środków finansowych z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii”


Projekt jest realizowany dzięki grantowi finansowemu z Funduszu Naturalnej Energii, Organizatorem konkursu jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., a Partnerem Konkursu jest Fundacja Nasza Ziemia

  

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop