Kolejny krok do budowy łącznika

{[description]}

Kolejny krok do budowy łącznika

W czwartek 16 lutego podpisana została umowa z wykonawcą programu funkcjonalno-użytkowego budowy łącznika DK94 z zespołem terminali w Sławkowie.

Opracowaniem programu zajmie się firma Meritum Projekt Marek Myrcik z Katowic.

- Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca ma pół roku na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Na jego bazie przystąpimy następnie do przygotowania dokumentacji przetargowej na zaprojektowanie łącznika i prace budowlane – wyjaśnia burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Opracowanie programu zostało dofinansowane ze środków Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w kwocie 600 tys. zł.

Jak będzie wyglądała budowa drogi do terminali? - Szczegółowe informacje na ten temat zawarte są w materiale z 21 listopada 2022 roku - KLIKNIJ

 Moment po podpisaniu umowy - przekazanie egzemplarzy umów.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop