Komunikat MOPS

pixabay.com

Komunikat MOPS

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie informuje o zmianach w świadczeniach wychowawczych 500+, które wejdą w życie od nowego roku.

Jedną z pierwszych zmian w przyjętej ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r., poz.1981), jest zmiana instytucji upoważnionej do realizowania spraw związanych ze świadczeniem 500+.

W myśl zmian podmiotem obsługującym świadczenie nie będzie jak dotychczas wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w imieniu którego zadanie realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, lecz Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zakład będzie nie tylko przyjmował wnioski o przyznanie świadczenia 500+, lecz również będzie przyznawał i wypłacał świadczenia oraz prowadził postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego.

Wnioski o 500+ tylko elektronicznie

Kolejną zmianą jest modyfikacja w zakresie składania wniosków o świadczenie 500+. W myśl zmian rodziny nie będą miały już możliwości złożenia papierowego wniosku w siedzibie urzędu, nie będą mogły również samodzielnie wysłać wniosku drogą papierową.

Wnioski będzie można składać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez:

  • Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS,
  • system teleinformatyczny banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych,
  • platformę informacyjno – usługową EMPATIA.

Wypłata świadczenia 500+ wyłącznie na konto bankowe

Wśród przyjętych zmian znajduje się również zmiana sposobu wypłaty świadczenia wychowawczego. Od 2022 roku wypłata świadczenia 500+ będzie możliwa wyłącznie w formie bezgotówkowej. Oznacza to, że w myśl zmian wypłata świadczenia w formie gotówkowej nie będzie już możliwa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie będzie realizował wypłaty świadczeń wychowawczych do końca obecnego okresu świadczeniowego tj. do 31 maja 2022 roku. Natomiast od 1 stycznia 2022 roku nie będzie już przyjmował wniosków w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (na okres świadczeniowy 2021/2022 oraz 2022/2023), wnioski te należy składać jak wynika z powyższych informacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop