Koniec prac dot. ewidencji gruntów i budynków

{[description]}

Koniec prac dot. ewidencji gruntów i budynków

Starostwo Powiatowe w Będzinie informuje, iż zakończyły się prace geodezyjne związane z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków na obszarze całego powiatu będzińskiego.

Zbliża się tym samym ostatni moment, w którym zgłaszać można uwagi i zastrzeżenia do opracowanej przez powiat będziński ewidencji.

W ramach prowadzonych prac między innymi zaktualizowano użytki gruntowe.

Jak informuje Starostwo Powiatowe w Będzinie w styczniu 2022 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego opublikowane ma zostać ogłoszenie starosty będzińskiego w sprawie zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego w zakresie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla wszystkich gmin powiatu będzińskiego. Informacja o publikacji zamieszczona zostanie też w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Będzinie.

Od dnia publikacji ogłoszenia starosty będzińskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w ciągu 30 dni każdy zainteresowany mieszkaniec będzie miał możliwość zgłoszenia zarzutów do stanu ujawnionego w operacie. O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów starosta rozstrzygać będzie w drodze decyzji.

Link do pełnej informacji opublikowanej na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Będzinie – KLIKNIJ.

Bliższe informacje udzielane są w Starostwie Powiatowym w Będzinie, ul. Ignacego Krasickiego 17, nr tel. 32 368 07 00.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop