Informacja dotycząca dodatków osłonowych

pixabay.com

Informacja dotycząca dodatków osłonowych

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

W połowie grudnia sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Zgodnie z uchwalonymi przepisami, środki będą wypłacane przez gminy na podstawie złożonych wniosków. Ich wzór aktualnie jest ustalany na poziomie właściwego ministerstwa.

Składanie wniosków będzie możliwe dopiero po zakończeniu wszystkich etapów prac związanych z uruchomieniem systemu wypłat. Przyjmowaniem wniosków i wypłatą świadczenia będzie zajmował się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławkowie.

Jak informuje resort klimatu i środowiska stawki dodatku osłonowego, które są uzależnione m.in. od wysokości dochodu i liczby osób w rodzinie, wyniosą od 400 zł rocznie dla osób samotnych do 1437,50  zł rocznie dla największych gospodarstw domowych.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że dochód osoby nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* - Wyższa kwota będzie wypłacana w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Warto zaznaczyć, że w przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wypłata dodatków będzie realizowana w 2022 r. w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Ci, którzy nie złożą wniosku w tym terminie, nadal będą mogli ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop