Konkursy

2024


Konkursy ofert na 2024 r.:

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024:

Rodzaj zadania: w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

Tytuł zadania: wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Ogłoszenie o konkursie - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJKLIKNIJ

Wyniki konkursu - KLIKNIJ


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024.

Rodzaj zadania: w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Tytuł zadania: oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Ogłoszenie o konkursie - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ; KLIKNIJ

Wyniki konkursu - KLIKNIJ


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024

Rodzaj zadania: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Tytuł zadania: upowszechnianie kultury fizycznej w ramach zajęć koszykówki i piłki nożnej dla dzieci i młodzieży urodzonych w latach 2008-2016 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec.

Ogłoszenie o konkursie - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ; KLIKNIJ

Wyniki konkursu - KLIKNIJ

2023


Konkursy ofert na 2023 r.:

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023:

Rodzaj zadania: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Tytuł zadania: „Rzuć za trzy, zajęcia koszykówki dla dzieci i młodzieży w Sławkowie”

Ogłoszenie o konkursie - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie - KLIKNIJ


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Nazwa zadania: Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci urodzonych w latach 2008-2016 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec.

Ogłoszenie o konkursie - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie - KLIKNIJ


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023. Zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Nazwa zadania: oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez.

Ogłoszenie o konkursie - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2023.

Rodzaj zadania: w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Tytuł zadania: wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa.

Ogłoszenie o konkursie - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ


 

2022


Konsultacje 2022 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/350/2021 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok - KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ

Wyniki konsultacji - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku:

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), 
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2022:

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci urodzonych w latach 2008-2009, 2012-2016 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ (pdf)

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ (pdf)

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ (pdf)

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ


 

2021

Konsultacje 2022 rok

Zarządzenie w sprawie konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok - KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ (doc)

Wyniki konsultacji - KLIKNIJ (doc)


Zadanie publiczne realizowane podstawie przepisów art. 4 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Poprawa warunków bytowania zwierzyny drobnej - KLIKNIJ (pdf)


Konsultacje 2021 rok

Zarządzenie w sprawie konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Wyniki konsultacji - KLIKNIJ (doc)


Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji zmiany Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r- KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Wyniki konsultacji - KLIKNIJ (doc)


Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku:

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), 
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021:

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci urodzonych w latach 2008-2009, 2012-2015 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ


Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci urodzonych w latach 2008-2015 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Unieważnienie konkursu pod nazwą "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci urodzonych w latach 2008-2015 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach prowadzonych przez Śląski Związek Piłki Nożnej Podokręgu Sosnowiec" - KLIKNIJ


Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ (pdf)KLIKNIJ (doc)

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ


Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ (pdf)KLIKNIJ (doc)

Unieważnienie konkursu pod nazwą „Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa” - KLIKNIJ


Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Druk oferty - KLIKNIJ (pdf)KLIKNIJ (doc)

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ


 

2020

Konsultacje 2020 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok wraz z Rocznym Programem Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ (pdf), KLIKNIJ (skan)

 

Konsultacje 2020 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ


Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok - KLIKNIJ (pdf), KLIKNIJ (skan)

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.), 
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020:

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci urodzonych w latach 2008-2014 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach B-klasy Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

2019

Konsultacje 2019 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - KLIKNIJ


Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - KLIKNIJ

Formularz konsultacji - KLIKNIJ (pdf); KLIKNIJ (doc)

Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok - KLIKNIJ

 


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019:

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci urodzonych w latach 2007-2012 oraz młodzieży i osób dorosłych ćwiczących i grających w rozgrywkach B-klasy Śląskiego Związku Piłki Nożnej Podokręg Sosnowiec - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Rozstrzygnięcie konkursu - KLIKNIJ

2018

Informacja o wynikach konsultacji 

Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok - KLIKNIJ

Konsultacje 2018 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok - KLIKNIJ


Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Szkółka wędkarska - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Dokarmianie dziko żyjących zwierząt – zakup paszy - KLIKNIJ


Wyniki konkursu

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych - mieszkańców Sławkowa - KLIKNIJ

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), 
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych - mieszkańców Sławkowa - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej poprzez organizację „Sławkowskiej Ligi Piłkarskiej” - KLIKNIJ

Wyniki konkursu

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej poprzez organizację „Sławkowskiej Ligi Piłkarskiej” - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych


Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450),
Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarty konkurs ofert
na realizację zadań publicznych w roku 2018

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży - mieszkańców Sławkowa urodzonych w latach 2001-2006 - KLIKNIJ

Wyniki konkursu

 Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży - mieszkańców Sławkowa urodzonych w latach 2001-2006 - KLIKNIJ


Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami)

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkurs ofert

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży powyżej 12. roku życia i dorosłych na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci do 12 lat na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Wzór oferty do pobrania - KLIKNIJ


Wyniki konkursów

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży powyżej 12. roku życia i dorosłych na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci do 12 lat na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

 

2017

Informacja o wynikach konsultacji 

Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok - KLIKNIJ


Konsultacje - 2017 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. - KLIKNIJ

Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. - KLIKNIJ


Oferty realizacji zadań publicznych na rok 2017

Oferta na realizację zadania publicznego - "Harcerska Akcja Letnia - obóz harcerski" - KLIKNIJ

 

Wyniki konkursów

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

 

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkurs ofert

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez - KLIKNIJ

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa - KLIKNIJ

Wzór oferty do pobrania - KLIKNIJ

2016

Konsultacje 2016 rok

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Roczny Program Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok"


 

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z póź. zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Oferty realizacji zadań publicznych na rok 2016

“Warsztaty i zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży - Stowarzyszenie Przyjaciół Białej Przemszy”

"I ja zostanę Lewandowskim" - oferta realizacji zadania publicznego

Harcerska Akcja Letnia - obóz harcerski i kolonia zuchowa

 

Wyniki ofert realizacji zadań publicznych na rok 2016

ZARZĄDZENIE NR RZ-63/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pn. "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - I Ja zostanę Lewandowskim"

ZARZĄDZENIE NR RZ-67/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pn. „Harcerska Akcja Letnia - obóz harcerski i kolonia zuchowa"

ZARZĄDZENIE NR RZ-119/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pn. „Warsztaty i zawody wędkarskie z elementami ichtiologii ryb łososiowatych i entomologii owadów wodnych dla dzieci i młodzieży"

 

Konkursy na rok 2016

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

 

Wyniki konkursów

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży  i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

 ZARZĄDZENIE NR RZ-16/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania p.n. "Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa"

ZARZĄDZENIE NR RZ-17/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania p.n. "Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa"

ZARZĄDZENIE NR RZ-31/2016 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu na realizację zadania p.n. "Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa"

 

Sprawozdania

Analiza realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2016”

2015

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. Nr 1118, z póź. zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Konkursy na rok 2015

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży  i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Oferty realizacji zadań publicznych na rok 2015

Oferta realizacji zadania publicznego - organizacja I Biegu Republiki Sławkowskiej

 

Wyniki konkursów

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży  i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Konsultacje

Zarządzenie NR RZ-113/2015 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Informacja o wynikach konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok”

 

Sprawozdania

Analiza realizacji „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2015”

2014

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2014

Oferty realizacji zadań publicznych na rok 2014

Oferta realizacji zadania publicznego - organizacja turnieju piłkarskiego p.n. "Sławków CUP"

 

Wyniki ofert realizacji zadań publicznych na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR RZ-63/2014 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania pn. Organizacja turnieju piłkarskiego „Sławków CUP” o puchar Burmistrza Miasta Sławkowa dla dzieci i młodzieży wraz z festynem rodzinnym

 

Konkursy na rok 2014  

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Wyniki konkursów

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży  i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Konsultacje

 PROJEKT UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 13 listopada 2014 r. 28‑10‑2014 13:12:34 w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Informacja o wynikach konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

 

Sprawozdania

Sprawozdanie - realizacja programu współpracy za 2014 rok

2013

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2013

Konkursy na rok 2013

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży   i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

WZÓR OFERTY

 

Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych

Upowszechnianie kultury fizycznej wsród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz imprez miejskich

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Konsultacje

ZARZĄDZENIE NR RZ-96/2013 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 16 października 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok"

 

Sprawozdania

Analiza realizacji “Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2013

2012

Konkursy ofert na rok 2012

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej wsród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz imprez miejskich

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

 

Wyniki otwartych konkursów na realizację zadań publicznych

Upowszechnianie kultury fizycznej wsród dzieci na terenie miasta Sławkowa

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz imprez miejskich

Upowszechnianie kultury fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa

Upowszechnianie rekreacji i kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa

 

Konsultacje

Zarządzenie Nr RZ 87/2012 Burmistrza Miasta Sławkowa z dnia 29 października 2012 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi

Projekt uchwały w sprawie: przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

Informacja o wynikach konsultacji "Rocznego Programu Współpracy Miasta Sławkowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

 

Sprawozdania

Analiza realizacji "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2012" 

2009

Na podstawie art. 5 ust 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.),Burmistrz Miasta Sławkowa, ogłasza z dniem 30 grudnia 2008 r. otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2009.

Konkursy zostały ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.umslawkow.finn.pl/, na stronie Urzędu Miasta www.slawkow.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta, Rynek 1 oraz ul. Łosińska 1.

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Sławkowa, 41–260 Sławków Rynek 1 w terminie do 28 stycznia 2009 r., do godziny 15.30. W przypadku wysłania wniosku pocztą, decyduje data wpływu. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się z treścią ofert.

 Konkursy ofert na rok 2009

Upowszechnianie kultury fizycznej na terenie miasta Sławkowa.

Upowszechnianie sportu wśród młodzieży i dorosłych na terenie miasta Sławkowa.

Propagowanie wschodnich sztuk walki wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Upowszechnianie sportu wśród dzieci na terenie miasta Sławkowa.

Oprawa muzyczna uroczystości państwowych w Sławkowie oraz miejskich imprez.

Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej miasta Sławkowa.