Modernizacja ewidencji geodezyjnej

pixabay.com

Modernizacja ewidencji geodezyjnej

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

W związku z prowadzoną na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków, od 29 marca do 15 kwietnia odbywać się będą spotkania mieszkańców Sławkowa z wykonawcą.

Spotkania odbywać będą się w budynku Urzędu Miasta Sławków, przy ul. Łosińska 1 (sala posiedzeń).

Jednocześnie informujemy, iż Urząd Miasta w Sławkowie nie jest podmiotem realizującym to zadanie. Odbywa się ono na zlecenie Starostwa Powiatowego w Będzinie, a urząd jedynie udostępnia pomieszczenie do konsultacji wykonawcy z mieszkańcami. W związku z tym pracownicy UM Sławków nie posiadają wiedzy dotyczącej kwestii objętych modernizacją ewidencji i nie mogą udzielać mieszkańcom informacji w tej sprawie.

Wykonawcą prac jest firma „GEOTECH Michał Śliwiński”, wybrana przez Starostwo Powiatowe w Będzinie – nr telefonu: 884 304 474.

Wykonawca o prowadzonych czynnościach zawiadamia indywidualnie strony.

Właściciele, użytkownicy wieczyści, a także osoby władające działkami na zasadach samoistnego posiadania, którzy nie są znani lub nie jest znane ich miejsce zamieszkania, informowani są za pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.powiat.bedzin.pl/693 oraz tablicę ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Będzinie.

W zawiadomieniu wskazana jest konkretna data i godzina rozpoczęcia czynności ustalenia granic.

Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.

Firma „GEOTECH” prosi o zgłaszanie się wyłącznie tych osób, które otrzymały pisemne zawiadomienie.

Dane uzyskane w wyniku prowadzonych czynności zostaną wykorzystane do opracowania projektu operatu opisowo-kartograficznego, który podlega wyłożeniu do wglądu na okres  15 dni roboczych w Starostwie Powiatowym w Będzinie.

O terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego zainteresowani zostaną powiadomieni poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Będzinie przy ul. Ignacego Krasickiego 17 i przy ul. Jana Sączewskiego 6, w siedzibie Urzędu Miasta Sławków oraz w prasie o zasięgu krajowym.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop