Modernizacja ulicy Groniec

pixabay.com

Modernizacja ulicy Groniec

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 1 minutę

Projekt pn.: Modernizacja ulicy Groniec w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal obejmuje przebudowę odcinka ul. Groniec o długości 418 metrów.

Jest to odcinek drogi łączący strefę zabudowy mieszkaniowej z obszarem Międzynarodowego Centrum Logistycznego - Euroterminala.  Całkowita powierzchnia modernizacji drogi wynosi 1 672 m2. W ramach projektu zostanie wykonany następujący zakres prac:

  • regulacja urządzeń,
  • profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża,
  • wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej - warstwa ścieralna,
  • opaska z kruszywa wraz ze ścięciem poboczy i utylizacją.

Modernizacja tej drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu zarówno kołowego, jak i pieszego oraz podniesie poziom i jakość życia mieszańców tego obszaru. Realizacja projektu stworzy również możliwość szybkiej komunikacji z mieszkańcami tego obszaru w sytuacjach kryzysowych oraz zmniejszy negatywny wpływ transportu na środowisko naturalne.

Całkowita wartość projektu wynosi: 214 569,20 zł. Pozycje 3 i 4 są współfinansowane z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w roku 2023 w wysokości: 148 717,00 zł, natomiast wkład własny Gminy Sławków wynosi: 65 852,20 zł.

Projekt pn. „Modernizacja ulicy Groniec w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w związku ze wzrostem natężenia ruchu kołowego w bezpośrednim sąsiedztwie Międzynarodowego Centrum Logistycznego Euroterminal” zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Funduszu Odporności w 2023 roku.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop