Modernizacja odcinka ulicy PCK i budowa infrastruktury towarzyszącej

{[description]}

Modernizacja odcinka ulicy PCK i budowa infrastruktury towarzyszącej

Inwestycja pn.: Rozbudowa drogowej infrastruktury w centrum Sławkowa przez modernizację odcinka ulicy PCK i budowa bezpiecznej towarzyszącej infrastruktury technicznej obejmuje wykonanie: jezdni asfaltowej o szerokości 5,5 m i długości 111,16 m w istniejącym śladzie ul. PCK, jezdni brukowej o szerokości 5,0 m i długości 73,53 m wzdłuż bloków nr 13a i 17, obustronnych chodników o szerokości 2,0 m wzdłuż jezdni asfaltowej oraz lewostronnego chodnika wzdłuż jezdni brukowej, 46 miejsc parkingowych o wymiarach 2,5 x 5,0 m o nawierzchni z płyt ażurowych do parkowania prostopadłego wzdłuż obydwu jezdni oraz 2 miejsc parkingowych o wymiarach 3,6 x 5,0 m o nawierzchni z kostki betonowej bezfazowej do parkowania prostopadłego przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, remontu  istniejącego odcinka kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej, wymianę sieci gazowej, wymianę czterech słupów oświetleniowych oraz zmianę lokalizacji jednego z nich, dodatkowo przebudowę sieci energetycznej nN o dł. 30 m, montaż muf kablowych nN oraz przebudowę sieci energetycznej nN oświetlenia ulicznego o długości 94 m.

W ramach inwestycji wykonane zostały również poniższe prace: przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej, wycinka i usunięcie istniejących drzew i krzewów kolidujących z inwestycją, wykonanie terenów zielonych.W ramach tej inwestycji wyodrębniony został projekt pn.: Budowa infrastruktury ruchu pieszego na odcinku ul. PCK między KD "Maluszkowo" a ul. Krakowską w Sławkowie” dotyczący wykonania obustronnego chodnika o szerokości 2,0 m wzdłuż jezdni asfaltowej oraz lewostronnego chodnika wzdłuż jezdni brukowej, łączna długość ciągów pieszych to 0,311 km. Natomiast całkowita powierzchnia ciągów pieszych to 837,5 m2.

Całkowita wartość inwestycji wynosi: 2 020 643,67 zł. Inwestycja jest finansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 672 800,00 zł. Natomiast projekt dotyczący: Budowy infrastruktury ruchu pieszego na odcinku ul. PCK między KD "Maluszkowo" a ul. Krakowską w Sławkowie został dofinansowany z budżetu Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w roku 2023 w wysokości: 206 024,00 zł. Wkład Gminy Sławków wynosił: 141 819,67 zł.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop