Nabór na rachmistrzów spisowych

https://spis.gov.pl

Nabór na rachmistrzów spisowych

Foto: https://spis.gov.pl
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Do godziny 12.00 9 lutego 2021 roku trwa nabór kandydatów na rachmistrzów w związku z zaplanowanym na ten rok Narodowym Spisem Powszechnym.


Sławków, 1 lutego 2021 r.

GMINNY KOMISARZ SPISOWY
mgr Rafał Adamczyk - Burmistrz Miasta Sławkowa
ogłasza

otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Narodowego Spisu Powszechnego w 2021 r., w okresie od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 roku, godz. 2400.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  1. mieć ukończone 18 lat,
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zakres zadań i obowiązków rachmistrza spisowego:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową,
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej,
  • przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Pełna treść ogłoszenia o naborze i formularz aplikacyjny:

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków, Rynek 1,  pokój nr 11, przesłać pocztą pod adres: Urząd Miasta Sławków, Rynek 1, 41-260 Sławków, za pośrednictwem poczty elektronicznej um@slawkow.pl oraz poprzez platformę ePUAP w terminie do 16 lutego 2021 r. do godz. 1200 (Termin przedłużony decyzją dyrektora Centralnego Biura Spisowego).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Sekretariacie Urzędu Miasta Sławkowa lub pod numerem tel. 32 2931 552  wew. 161.

Podstawa prawna:
art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 ze zm.).

Gminny Komisarz Spisowy
Burmistrz Miasta Sławkowa


 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop