Ogłoszenie o naborze

pixabay.com

Ogłoszenie o naborze

Foto: pixabay.com
Przeczytanie artykułu zajmie Ci 2 minuty

Burmistrz Miasta Sławkowa ogłasza nabór na wolne stanowisko: Rzemieślnik – elektryk, operator oczyszczalni ścieków w Referacie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Urzędzie Miasta Sławkowa.

 Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • uprawnienia elektroenergetyczne G1: obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o mocy do 1 kV i powyżej 1kV.

 Wymagania dodatkowe:

 • samodzielność,
 • dyspozycyjność.

 Zakres zadań i obowiązków na danym stanowisku to między innymi:

 • wykonywanie wszystkich czynności obsługowych i konserwacyjnych zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków,
 • wykonywanie wszystkich czynności obsługowych i konserwacyjnych zgodnie z instrukcją eksploatacji przepompowni i tłoczni ścieków,
 • obsługa, naprawa i konserwacja urządzeń i instalacji elektroenergetycznych o mocy do 1 kV  i powyżej 1kV znajdujących się na terenie działalności prowadzonej przez Referat Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej,
 • obsługa techniczna oraz usuwanie awarii oczyszczalni wraz z podległymi tłoczniami i przepompowniami,
 • obsługa techniczna oraz usuwanie awarii przydomowych przepompowni ścieków,
 • utrzymanie porządku i czystości na stanowisku pracy i w obrębie powierzonych obiektów w tym: koszenie, utrzymanie czystości na chodnikach i odśnieżanie),
 • wykonywanie prac remontowych,
 • kierowanie pojazdami w zakresie posiadanych uprawnień.

 Warunki pracy na danym stanowisku:

 • wymiar etatu – pełny etat,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • praca zmianowa,
 • stanowisko: Rzemieślnik – elektryk, operator oczyszczalni ścieków,
 • miejsce wykonywania pracy – Urząd Miasta Sławkowa, 41-260 Sławków, ul. Browarna i ul. Burki oraz praca w terenie.

 Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 • zgłoszenie z podaniem danych kontaktowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, uprawnieniach, itp.,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie wyrażające zgodę kandydata na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji.

 Wzory dokumentów aplikacyjnych dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce OGŁOSZENIA I OBWIESZCZENIA -> Ogłoszenia o konkursach na stanowiska inne niż urzędnicze -> Dokumenty aplikacyjne.

Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Sławków, Rynek 1, pokój nr 11 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Sławków, Rynek 1, 41 -260 Sławków, w terminie do 11.09.2023 r. do godz. 1200.

Koperty należy opatrzyć informacją: „Nabór na stanowisko Rzemieślnik – elektryk, operator oczyszczalni ścieków w Referacie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Urzędzie Miasta Sławkowa”

Dodatkowe informacje można uzyskać:

- w Referacie Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej, Sławków 41-260, ul. Okradzionowska 29B - pod numerem tel. 508 008 140.

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop