Rocznica wybuchu II wojny światowej

{[description]}

Rocznica wybuchu II wojny światowej

Złożeniem wiązanek i zapaleniem zniczy na grobie westerplatczyka ppor. Bronisława Grudzińskiego na cmentarzu parafialnym w Sławkowie rozpoczęły się obchody 84 rocznicy wybuchu II wojny światowej.

W uroczystości udział wziął burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk, przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej oraz reprezentanci Towarzystwa Miłośników Sławkowa.

Miejsce wiecznego spoczynku ppor. Bronisława Grudzińskiego to „grób weterana walk o wolność i niepodległość Polski”. Status ten przyznany został dwa lata temu przez Instytut Pamięci Narodowej. Ppor. Bronisław Grudziński urodził się 4 lutego 1911 roku w Sławkowie. Służbę wojskową rozpoczął w 1933 roku w II Pułku Piechoty Legionów w Sandomierzu. Na Westerplatte skierowany został w 1939 roku. Podczas jego obrony pełnił funkcję dowódcy wartowni nr 2. W czasie walk ranny trafił do obozu jenieckiego. W 1945 roku zwolniony z niewoli powrócił do Sławkowa. W latach 1945-1949 ponownie służył w wojsku. Zmarł w Sławkowie 4 stycznia 1992 roku. Za udział w obronie Westerplatte odznaczony został między innymi orderami Virtutti Militari oraz uhonorowany tytułem honorowego obywatela Gdańska.

Tabliczka

Składanie kwiatów

Składanie kwiatów

Składanie kwiatów

Składanie kwiatów

W południe wiązanki kwiatów złożone zostały pod pomnikiem poświęconym poległym i pomordowanym w latach 1939-1945 mieszkańcom Sławkowa.

 Składanie kwiatów pod pomnikiem pred Ratuszem

Składanie kwiatów pod pomnikiem pred Ratuszem

Składanie kwiatów pod pomnikiem pred Ratuszem

Składanie kwiatów pod pomnikiem pred Ratuszem

Składanie kwiatów pod pomnikiem pred Ratuszem

Składanie kwiatów pod pomnikiem pred Ratuszem

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-
wykop