lekkie zachmurzenie

9.72 °C, lekkie zachmurzenie

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

{[description]}

Ogłoszenie o odwołaniu przetargu

Komunikat o odwołaniu przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Sławkowie przy ul. Strzemieszyckiej.

Działając na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 poz.65 ze zm.) Burmistrz Miasta Sławkowa odwołuje
ogłoszony na dzień 8 października 2020 r. godz. 1000, drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości będącej własnością Gminy Sławków, położonej w Sławkowie przy ul. Strzemieszyckiej, stanowiącej działkę nr 2223 o pow. 0,1852 ha, zapisaną w KW nr KA1D/00037313/0 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Podmiotom, które wpłaciły wadium, zostanie ono niezwłocznie zwrócone, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu, na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Powodem odwołania przetargu jest konieczność wydzielenia z działki nr 2223 terenu przeznaczonego pod drogę publiczną.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 322618753.

 

Powiększ czcionkę
Aa+
Aa-